Zarząd Fundacji zwołał zebranie Rady Programowej

27 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie Zarządu z Radą Programową. Podczas zebrania omówiliśmy dotychczasowe działania, sprawy bieżące, a także plany na najbliższą przyszłość.

Wspólne zebranie Rady Programowej i Zarządu Fundacji pozwoliło na analizę realizowanych przez nas do tej pory projektów i dyskusje nt. planów dotyczących trzech filarów naszej działalności: społeczeństwa obywatelskiego, logopedii oraz humanistyki cyfrowej. Dzięki spotkaniu otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek, a także dużą dawkę wsparcia i energii!

W nowym Zarządzie zasiadają: dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Beata Duda, Renata Polończyk-Bociąga oraz Tomasz Sobisz. Radę Programową tworzą specjalistki każdego z obszarów, którymi się zajmujemy: dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, dr hab. Katarzyna Węsierska, dr hab. Ewa Jarosz oraz Joanna Pietrzyba-Waszczak.

Accessibility