Wybierz język bez przemocy!

Z wielką dumą informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu Stop hejt. Wybierz język bez przemocy z grantów Erasmus+! Działania w ramach projektu skierowanego do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat ruszają już od maja, a w ich zakresie znajdą się między innymi warsztaty dla młodzieży, spotkania z ekspertami i open space’y.

Głównym celem tego lokalnego projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem mowy nienawiści (a także polaryzacji poglądów i postaw z niej wynikających), wyposażenie młodych w narzędzia rozpoznawania tego typu aktów agresji oraz wypracowanie dobrych praktyk pomagających przeciwdziałać mowie nienawiści. 

W trakcie prowadzonych działań młodzież wypracuje i przeprowadzi m.in. kampanię społeczną, której celem będzie przeciwdziałanie mowie nienawiści i wykluczeniu, a także warsztaty dot. mowy nienawiści. Prowadzone będą również rozmowy z ekspertami.

Rezultatem projektu będzie opracowany i opublikowany raport zawierający opis i wyniki prowadzonych badań, warsztatów czy open space’ów. W publikacji znajdą się również wnioski i rekomendacje. Upowszechnione materiały staną się pomocą dydaktyczną i inspiracją dla młodych ludzi – liderów dialogu w swoich społecznościach lokalnych. Ich zadaniem będzie zachęcanie rówieśników do jednoczenia się w celu przeciwdziałania mowie nienawiści.

O bieżących etapach projektu, a przede wszystkim o rekrutacji uczestników będziemy informować przez stronę WWW oraz nasze kanały social media.

Accessibility