Wybierz język bez przemocy!

 

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem mowy nienawiści (a także polaryzacji poglądów i postaw z niej wynikających), wyposażenie młodych w narzędzia rozpoznawania tego typu aktów agresji oraz wypracowanie dobrych praktyk pomagających przeciwdziałać mowie nienawiści. Poprzez spotkania i rozmowy chcemy uświadamiać młodzież, w jaki sposób włączać do społeczności osoby narażone na wykluczenie, a także jak zapobiegać mowie nienawiści.

W projekcie podejmiemy się realizacji 4 typów działań:

  • spotkań zespołu projektowego, 
  • młodzieżowych open space’ów,
  • spotkań z ekspertami, 
  • warsztatów dla młodzieży.

W trakcie prowadzonych działań młodzież wypracuje i przeprowadzi m.in. kampanię społeczną, której celem będzie przeciwdziałanie mowie nienawiści i wykluczeniu. Uczestnicy projektu w ramach realizacji wyżej wymienionych działań rozwiną przede wszystkim kompetencje, takie jak: skuteczne i zgodne z etykietą porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie, ponadto kompetencje informatyczne w zakresie wyszukiwania i analizy danych, umiejętności uczenia się oraz inicjatywność i przedsiębiorczość, co pozwoli w pełni zrealizować założenia projektu.

Rezultatem projektu poza zrealizowaną kampanią społeczną będzie opracowany i opublikowany raport zawierający opis i wyniki prowadzonych badań, warsztatów czy open space’ów. W publikacji znajdą się również wnioski, rekomendacje. Upowszechnione materiały staną się pomocą dydaktyczną i inspiracją dla młodych ludzi, liderów dialogu w swoich społecznościach lokalnych. Ich zadaniem będzie zachęcanie rówieśników do jednoczenia się w celu przeciwdziałania mowie nienawiści.

źródło finansowania: Erasmus+ (37 464 euro)
termin realizacji: maj 2022 – styczeń 2024
odbiorcy: lokalna młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpostawowych, studenci

Accessibility