Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami

Untitled-1

Od czerwca do grudnia Fundacja realizowała projekt, którego celem było ułatwienie dostępu do dóbr kultury narodowej mieszkańcom obszarów oddalonych od ośrodków kulturalnych. Zorganizowano mobilne polisensoryczne wystawy malarstwa polskiego, podczas których uczestnicy mogli poznać ciekawostki nt. autorów i/lub obrazów, techniki malarstwa, nurty w sztuce, warsztaty dla dzieci, a także prelekcje multimedialne dla dorosłych cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Stworzona została także internetowa wystawa, na której znaleźć można m.in. multimedialne opisy obrazów.

Odwiedź stronę projektu.

nr wniosku: 72407/15

źródło dofinansowania: Program Kultura Dostępna 2016 dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

termin realizacji: czerwiec – grudzień 2016 roku

cel projektu: ułatwienie dostępu do dóbr kultury narodowej mieszkańcom obszarów oddalonych od ośrodków kulturalnych dzięki organizacji mobilnej wystawy malarstwa polskiego; wystawa została zaprezentowana w 2 ośrodkach kultury. Elementem zadania była także strona internetowa, na której umieszczone zostały prace plastyczne inspirowane wystawą oraz wielozmysłowym doświadczeniem sztuki. Na stronie internetowej zamieszczono także relacje z wernisaży oraz polisensorycznych lekcji muzealnych.

grupa odbiorców: osoby zamieszkujące okolice Strumienia i Suszca.

Szczegółowy opis projektu:

Wystawa obejmowała będzie 5 kategorii tematycznych: pejzaże, portrety, martwa natura, architektura sakralna i świecka oraz sceny batalistyczne. W obrębie każdej kategorii znalazły się dzieła sztuki z różnych stylów oraz wykonane różnymi technikami plastycznymi. Wystawę można było zwiedzać z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – telefonów komórkowych, tabletów i smartfonów. Przy obrazach bowiem umieszczono QR-code’y odsyłające do opisów obrazów – zdjęć, tekstów i plików dźwiękowych. Podczas wernisażu wystawy – adresowanego do dorosłych odbiorców – odbyły się z kolei multimedialne prelekcje, wykorzystujące nie tylko obraz, ale także dźwięk do zapoznania odbiorców ze specyfiką prezentowanych dzieł sztuki. Po wernisażu wystawy i polisensorycznym zwiedzaniu odbyły się warsztaty malarskie, podczas których młodzi uczestnicy wysłuchali utworów muzycznych, poczuli smak potraw oraz zapach perfum, poznali faktury i materiały.

Zapraszamy na stronę internetową naszego projektu tutaj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Accessibility