Warsztaty w ramach projektu LOGOLab – Dialog bez barier

Zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie (przy ul. Józefa Lompy 13) na bezpłatne warsztaty logopedyczne, które realizowane są dzięki wsparciu funduszy EOG oraz funduszy norweskich (w ramach Programu Edukacja). 

PROGRAM:
Pierwszy warsztat, który odbędzie się 19 września, pn. LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu (zobacz program) jest adresowany do logopedów i studentów logopedii. Drugi z warsztatów, zaplanowany na 20 września, pn. Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się (zobacz program) kierujemy do logopedów, studentów logopedii, a także do środowiska osób jąkających się.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WARSZTATÓW:
Warsztaty planujemy zorganizować w sytuacji bezpośredniego kontaktu przy zachowaniu zalecanego rygoru sanitarnego. Spotkanie odbędzie się w sali zapewniającej stosowny dystans społeczny, a w materiałach szkoleniowych uwzględniliśmy konieczność zapewniania m.in. przyłbic uczestnikom spotkania. 

TERMIN REKRUTACJI:
Rekrutację rozpoczynamy 2 września 2020 roku o godzinie 15.00 i będzie trwała do 14 września do godziny 15.00. Liczba miejsc ze względu na sytuację epidemiczną jest ograniczona (maksymalnie 30 osób na każdy warsztat), a zatem zachęcamy do szybkiej i odpowiedzialnej rejestracji.

ZASADY UCZESTNICTWA:
WAŻNE: Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem warsztatów logopedycznych, który znaleźć można TUTAJ. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja Regulaminu. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Po wyczerpaniu 30 miejsc przygotujemy listę rezerwową. Jeśli osoba zarejestrowana z jakichś powodów będzie musiała zrezygnować z udziału, prosimy o natychmiastową informację, abyśmy mogli zaprosić osobę z listy rezerwowej. Ze względu na unikalność spotkania i ograniczoną liczbę miejsc informujemy, że osoba, która zostanie zarejestrowana na warsztaty i zrezygnuje z udziału bez poinformowania organizatorów o tym fakcie, zostanie objęta pięcioletnim zakazem uczestniczenia w płatnych i bezpłatnych wydarzeniach logopedycznych (konferencjach, warsztatach, szkoleniach) organizowanych przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza rekrutacyjnego:

warsztaty 19.09.2020
LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu 
LINK DO FORMULARZA

warsztaty 20.09.2020
Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się

LINK DO FORMULARZA

Formularze będą aktywne do 14 września 2020 roku (godz. 15.00).

POMOC: W razie pytań, związanych z rekrutacją na warsztaty prosimy o kontakt z Martą Margiel (m.margiel@agereaude.pl). Osoby rejestrujące się na warsztaty zostaną poinformowane mailowo w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji o przyjęciu na warsztaty lub o wpisie na listę rezerwową. Z osobami z listy rezerwowej organizatorzy będą kontaktować się na bieżąco, jeśli pojawią się wolne miejsca.

Zaznaczamy również, że ze względu na trudną sytuację spowodowaną pandemią, zastrzegamy sobie prawo odwołania warsztatów do 18 września 2020 roku włącznie.

DOKUMENTY:

Regulamin warsztatów logopedycznych (pdf, 463 kB)

 

Accessibility