Szymon Witczak

lokalny lider, miłośnik social mediów, komunikacji, marketingu. Absolwent kultur mediów oraz komunikacji promocyjnej i kryzysowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, pracownik biura promocji Urzędu Miejskiego w Mikołowie oraz opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa. Przewodniczący studenckiego koła naukowego „Komunikator”, organizator wielu konferencji naukowych, ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, m.in. cyklu „Wyróżniaj się lub zgiń”. Od lat jest związany z różnymi organizacjami pozarządowymi (m.in. asystent ds. promocji w Szlachetnej Paczce, członek Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego). Koordynator projektów społecznych i kulturalnych, edukacyjnych, w tym projektu „Spotkania ze Śląskiem”. Mocno zaangażowany w społeczność lokalną. Swoje zainteresowania związane z mediami, reklamą, PR-em i społeczeństwem stale rozwija, uczestnicząc w wielu szkoleniach, warsztatach. Obecnie student polityk miejskich i doradztwa publicznego na Uniwersytecie Śląskim.

Accessibility