Społeczeństwo obywatelskie


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY W TYM OBSZARZE?

 

„Sztuka stowarzyszania się jest najmocniejszą podstawą społeczeństwa obywatelskiego”

Alexis de Tocqueville  Francuski myśliciel i polityk (XIX w.)

Demokracja to najtrudniejsza forma rządów. Wymaga świadomego zaangażowania zarówno obywateli, jak i wybranych przez nich delegatów – rządzących. Tylko kiedy rządzący dają swobodę obywatelom w podejmowaniu decyzji, nie zawłaszczając całej władzy dla siebie, a obywatele wykorzystują tę możliwość i aktywnie współuczestniczą w procesach państwowotwórczych demokracja sprawdza się jako ustrój.

Od początku istnienia Fundacja Agere Aude zajmuje się propagowaniem i promowaniem wśród młodych Polaków wartości społeczeństwa obywatelskiego, czyli uczciwości, prawdomówności, tolerancji, bezstronności i odpowiedzialności za słowa i czyny.

Uczy krytycznego interpretowania rzeczywistości, szczególnie tej wirtualnej i poznawczego dystansu do informacji. Namawia do stowarzyszania się w działaniu, bo w ten sposób skutecznie osiąga się wspólne cele i buduje społeczeństwo coraz bardziej obywatelskie, czyli świadome swoich wartości i odporne na populistyczną narrację świata polityki i manipulacje mediów.

WYBRANE DZIAŁANIA:

 

Publikacja Młodzi dają radę! Działalność społeczna młodzieży województwa śląskiego (2021)

Inspiracje, innowacje, inicjatywy – dobre praktyki w edukacji obywatelskiej młodzieży (2020 – obecnie)

Doświadczajmy wiedzy – dobre praktyki w edukacji nieformalnej (2020 – obecnie)

Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude (2019 – obecnie)

Uniwersytet Humanistów (2019 – obecnie)

Biuro Aktywności Obywatelskiej (2016 – obecnie)

Wybierz kulturę, z hejtem nie jesteś sobą! (2020)

Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym (2019-2020)

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne” (2018)

Debata oksfordzka (2018)

Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych (2017)

„Ścieżka energii” (2016)

Projekt „Partycypacja w demokracji” (2016)

Brawo polski – popularyzacja polszczyzny z udziałem mieszkańców, młodzieży, dzieci oraz obcokrajowców (2016)

Działajmy razem – konkurs wiedzy o budżecie obywatelskim (2015)

Budżet Partycypacyjny w Chorzowie (2015)

Accessibility