Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. wraz z Instytutem Języka Polskiego, Katedrą Dydaktyki Języka i Kultury Polskiej, WOM Katowice, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszeniem Pro Silesia zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję naukową pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne. Wydarzenie miało miejsce w Katowicach w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, oraz pracownicy samorządowi, a także członkowie organizacji pozarządowych. Odbyły się również wykłady eksperckie, sesje referatowe i posterowe oraz dwa panele dyskusyjne: ,,Jak budować społeczeństwo obywatelskie?  Wartości, postawy, możliwości” oraz „Filozofia edukacji”. Ponadto,  Przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast Województwa Śląskiego oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez dr Tomasza Słupika oraz dr Krystiana Dudka, które przygotowaliśmy specjalnie z myślą o młodzieży.  Cieszymy się, że zorganizowane przez nas wydarzenie, spotkało się z tak szerokim zainteresowaniem ze strony odbiorców oraz mogło być cenną wymianą doświadczeń, skoncentrowanych wokół problemów partycypacji społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility