Publikacja pt. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Już jest! Właśnie ukazała się elektroniczna publikacja z organizowanej przez nas konferencji. Znajdziecie w niej m.in. nagrania wykładów mistrzowskich, referaty, prezentacje, postery, a także zapis oraz nagranie głosowe paneli dyskusyjnych.

Publikacja składa się z pięciu części zawierających nagrania głosowe i/lub zapisy: wykładów eksperckich wygłoszonych podczas konferencji, paneli dyskusyjnych: Jak budować społeczeństwo obywatelskie? Wartości, postawy, możliwości; Filozofia edukacji; Praktyczny wymiar edukacji, a także plakaty zaprezentowane w trakcie wydarzenia.

Publikacja dostępna jest pod adresem: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.edu.pl/

Accessibility