Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych

Od kwietnia do listopada 2017 roku Fundacja realizowała projekt pn. Przedszkole z legendą promujący czytelnictwo u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju. Działania obejmowały cykl warsztatów czytelniczych i twórczych, a finałem zadania były wystawy legend założycielskich stworzonych przez dzieci z przedszkoli biorących udział w projekcie. Prace dostępne są na stronie Fundacji.

nr wniosku: 07719/17

źródło dofinansowania: Program Promocja czytelnictwa 2017 dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

termin realizacji: kwiecień – listopad 2017 roku

cel projektu: głównym celem inicjatywy było promowanie czytelnictwa u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju (wiek przedszkolny 5–6 lat) oraz budowanie wspólnot tożsamościowych. Działania, za pośrednictwem których realizowano cele projektu: dzieci z 10 przedszkoli uczestniczyły w warsztatach kreatywnych (czytelniczych i plastycznych), a także pod okiem specjalistów (m.in. psychologów czy pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego) przygotowały legendę założycielską swojego przedszkola.

grupa odbiorców: dzieci w wieku 5–6 lat uczęszczające do przedszkoli z województwa śląskiego – 5 placówek z Rudy Śląskiej, 5 z Chorzowa; odbiorcami byli również rodzice, opiekunowie dzieci oraz nauczycielki przedszkoli.

Szczegółowy opis projektu:

Podczas zajęć czytelniczych dzieci poznały wybrane polskie legendy, wśród których znalazły się m.in. takie tytuły jak: „O Lechu, Czechu i Rusie”, „Studnia trzech braci” czy „Wars i Sawa”. Poznane historie stały się punktem wyjścia do stworzenia przez dzieci schematu fabularnego własnej legendy, związanej z danym przedszkolem. Podczas kolejnych zajęć twórczych, dzieci wspólnymi siłami stworzyły ilustracje do tekstów swoich legend. Udział w projekcie pobudził wyobraźnię najmłodszych, zapewnił im utrwalenie dobrych praktyk czytelniczych, a także  wzmocnił poczucie wspólnoty i tożsamości. Zwieńczeniem projektu była mobilna wystawa prac plastycznych wszystkich przedszkolaków, prezentowana w każdym przedszkolu uczestniczącym w projekcie. Placówki otrzymały pamiątkowe broszury z legendami i ilustracjami dzieci, a także zaszczytny tytuł „Przedszkola z legendą”.

Cykl zajęć na terenie przedszkola kończy się wystawą, taka kolejność działań podyktowana została chęcią wykorzystania metod wielostronnego uczenia się polegającego na:
– przyswajaniu (podanego, gotowego materiału),
– odkrywaniu (nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów oraz samodzielnego poszukiwania),
– przeżywaniu (różnorodnych treści i wartości),
– działaniu (polegającym na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce).

Na każdym etapie projektu dzieci biorące w nim udział mogą kształtować pozytywne nawyki czytelnicze poprzez branie udziału w zajęciach, które aktywizują równocześnie minimum dwa kanały uczenia.

Finałowa mobilna wystawa została umieszczona w przestrzeni wspólnej przedszkola dostępnej zarówno innym przedszkolakom, jak i ich opiekunom.

Zachęcamy do wysłuchania i wspólnego czytania tekstów legend założycielskich poszczególnych przedszkoli! Teksty legend można pobrać, klikając w odpowiednie ilustracje.

Przedszkole nr 5 w Chorzowie

Miejskie Przedszkole nr 7 w Rudzie Śląskiej

Przedszkole nr 12 w Chorzowie

Przedszkole nr 17 w Chorzowie

Przedszkole nr 18 w Chorzowie

Miejskie Przedszkole nr 24 w Rudzie Śląskiej

Miejskie Przedszkole nr 25 w Rudzie Śląskiej

Przedszkole nr 29 w Chorzowie (1)

Przedszkole nr 29 w Chorzowie (2)

Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie Śląskiej

Miejskie Przedszkole nr 39 w Rudzie Śląskiej

Accessibility