Projekt: Szkoła nie tylko dla Einsteina (partnerstwo)

Fundacja jako partner Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej Fundacja realizuje projekt zakładający organizację dodatkowych zajęć z języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Celem jest wyrównywanie szans uczniów z trudnościami edukacyjnymi (zajęcia wyrównawcze) oraz adaptacyjnymi (zajęcia pedagogiczne).

Projekt realizowany w ww. szkole finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

W ramach działań podjętych w projekcie każdy gimnazjalista może skorzystać z indywidualnych konsultacji z pedagogiem. Dzięki projektowi szkoła wzbogaciła się o sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz cenne pomoce naukowe.

źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

cel: poszerzenie wiedzy i rozwijanie pasji wśród uczniów, a także wyrównywanie szans edukacyjnych i adaptacyjnych.

grupa odbiorców: uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej.

Accessibility