Projekt: Ścieżka energii

Członkowie Fundacji razem z mieszkańcami dzielnicy Chorzów Stary jako sąsiedzka grupa „Aktywni Starochorzowianie” zrealizowali projekt pt. „Ścieżka energii”. W ramach inicjatywy powstał sportowy plac zabaw dla dzieci. „Ścieżka energii” to przykład sprawnego „wolontariatu sąsiedzkiego”.

Mieszkańcy uczestniczyli w projektowaniu urządzeń do zabaw i ćwiczeń oraz przygotowali teren, na którym wyspecjalizowana firma zainstalowała urządzenia. Nowy plac zabaw posiada wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa i jest ogólnodostępny.

„Ścieżka energii”, która powstała przy ul. Majętnego 8 – 10 wzbogaca infrastrukturę sportową w Chorzowie Starym, szczególnie tę przeznaczoną dla najmłodszych. Instalacja ma nie tylko zapewnić świetną zabawę, ale i poprawić sprawność fizyczną dzieci zamieszkałych w okolicy. Projekt został dofinansowany przez CEZ Polska w ramach jubileuszowego programu grantowego „Wyzwalamy energię” z okazji 10-lecia Grupy CEZ w Polsce, do której należy m.in. elektrownia ELCHO w Chorzowie.

źródło dofinansowania: CEZ Polska

termin realizacji: 2016 rok

cel: poprawa sprawności fizycznej dzieci zamieszkałych w okolicy powstania placu zabaw.

grupa odbiorców: chorzowskie dzieci.

Accessibility