Projekt: O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

15 września 2017 roku (piątek) w chorzowskim Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych zorganizowano wydarzenie edukacyjno-społeczne dotyczące komunikacji dzieci przedszkolnych i szkolnych. Celem było upowszechnienie wiedzy nt. terapii zaburzeń mowy, dwujęzyczności u dzieci, a także nabywanej sprawności czytania.

Organizatorami panelu byli: Fundacja EDU-RES, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski, a także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat udziału w prelekcjach oraz panelach dyskusyjnych.

termin realizacji: 15 września 2017 roku

cel projektu: upowszechnienie wiedzy nt. terapii zaburzeń mowy, dwujęzyczności u dzieci, funkcjonowania dziecka z centralnymi zaburzeniami słuchowymi (APD) w szkole, przyczyn wad wymowy, a także wpływu rytmiki i czytania na rozwój dzieci.

grupa odbiorców: nauczyciele, logopedzi, pedagodzy, rodzice osób jąkających się, dwujęzycznych, z zaburzeniami mowy, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także wszyscy zainteresowani zdobyciem wiedzy w zakresie dwujęzyczności, terapii wad wymowy, wpływu czytania i rytmiki na rozwój dzieci.

Accessibility