Projekt Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja IV”

Zadanie polega na zorganizowaniu konferencji, której tematyka dotyczy zaburzeń płynności mowy, a także szeregu społeczno-edukacyjnych wydarzeń okołokonferencyjnych. Projekt zakłada m.in. organizację dwudniowej konferencji, warsztatów dla logopedów, liderów środowiska samopomocowego osób jąkających się, a także seminarium skierowanego do szerokiego grona odbiorców.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wyników badań naukowych nt. balbutologopedii, umiędzynarodowienie polskiej logopedii.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. takie obszary badawcze: badanie postaw oraz wdrażanie zmian w postawach wobec jąkania i giełkotu, tworzenie, normalizacja i standaryzacja logopedycznych narzędzi do diagnozy zaburzeń płynności mowy, badanie zjawiska mobbingu szkolnego wśród dzieci jąkających się, opracowanie programów profilaktyki logopedycznej w tym zakresie, wdrażanie w logopedii założeń praktyki opartej na dowodach (evidence-based practice).

W trakcie dwudniowego wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję do wysłuchania 8 wykładów mistrzowskich zagranicznych gości, panelu dyskusyjnego, w którym udział wezmą osoby zmagające się z jąkaniem, oraz do obejrzenia filmu nt. jąkania. Dla uczestników biernych przygotowane są także warsztaty oraz miniseminaria.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/109-2/.

źródło finansowania: MNiSW, program Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych (96 360 zł)

termin realizacji: 18-19 września 2020 roku

Accessibility