Projekt: Konferencja logopedyczno-ortodontyczna „Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania”

W ramach projektu realizowanego przez dwie instytucje: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 17 lipca 2020 roku w formie zdalnej odbędzie się jednodniowa konferencja.

Głównym celem projektu jest uzgodnienie planu działań naprawczych zmierzających do usunięcia niedostatków w postępowaniu logopedycznym oraz ortodontycznym u osób ze współwystępującymi wadami wymowy i zgryzu. Celem konferencji jest również prezentacja różnych sposobów diagnozy i terapii w przypadku osób z wadami zgrzytu, u których występują też wady wymowy oraz zaburzenia czynności prymarnych, a także znalezienie wspólnych wątków.

Wypracowane zalecenia zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym, a także rozkolportowane wśród szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem ulotki (1000 egzemplarzy), która zawierać będzie informacje praktyczne dla pacjentów. Podczas realizacji projektu zostanie przygotowany również 2-3-dniowy program kursu prezentującego logopedyczne spojrzenie na zagadnienia, które znajdują się w polu zainteresowań lekarzy ortodontów, oraz nastąpi włączenie problematyki logopedycznej do programu specjalizacyjnego kształcenia ortodontów.

Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchania 10 wykładów mistrzowskich wybitnych polskich specjalistów z zakresu logopedii i ortodoncji, a także niemal 1,5-godzinnego panelu dyskusyjnego pn. Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania, w którym uczestniczyć będą: prof. zw. dr hab. n. med. Beata Kawala, prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, dr hab.  em. prof. US Barbara Ostapiuk, dr Barbara Sambor, dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska, lek stom. Jolanta Jarka.

Fundacja Agere Aude jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach. Lekarze ortodonci, którzy wezmą udział w konferencji, otrzymają punkty za uczestnictwo w wydarzeniu edukacyjnym. 

Program wydarzenia dostępny na stronie: http://www.konferencjalogopedyczna.pl/pl/najblizsze-wydarzenie/program/.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli:

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Polskie Towarzystwo Ortodontyczne

źródło finansowania: MNiSW, program Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych (37 950 zł)

termin realizacji: 17 lipca 2020 roku

 

Accessibility