dr Joanna Przyklenk

 

j.przyklenk@agereaude.pl

 
już od kilku lat chętnie włącza się w działania społeczne, jakie prowadzi Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE. Na co dzień zajmuje się pracą naukową i dydaktyką, jest bowiem pracownikiem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na historii języka polskiego oraz na problemach poprawnościowych współczesnej polszczyzny. Wiele uwagi poświęca także fonetyczno-fonologicznym i gramatycznym zagadnieniom oraz kwestiom z zakresu retoryki i tekstologii. Prowadziła liczne wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia lektoratowe na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w: Lipsku, Kolonii, Mińsku, Charkowie, Dublinie, Bratysławie, Biszkeku, Tallinie, Tartu, Moskwie czy Berlinie. Dr Joanna Przyklenk aktywnie działa również w przestrzeni pozauniwersyteckiej, prowadząc wykłady i warsztaty dla osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim. Nadto angażuje się także w działania społeczne. Jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”, które działa na rzecz wzrostu świadomości językowej użytkowników polszczyzny oraz na rzecz dobrych, tj. poprawnych, właściwych oraz kulturalnych, społecznych praktyk komunikacyjnych. Organizacja ta, propagując przekonanie, że język jest wartością, wspiera też statutowe działania Instytutu Języka Polskiego UŚ.
Accessibility