dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska

 

założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. Jest adiunktem w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w pracy nad zaburzeniami płynności mowy.

Pani profesor jako członkini Rady Programowej Fundacji Agere Aude pełni funkcję mentora naszych działań z zakresu logopedii. Doradza, jakie działania podjąć na tym polu oraz zwraca naszą uwagę na konkretne problemy, które warto poruszać i dążyć do ich rozwiązania.

Accessibility