Zdjęcie przedstawiające zapowiedź Livestreamów z LOGOLAB

Porozmawiajmy o Logopedii

Współpracujące z Fundacją specjalistki w zakresie logopedii zapraszają na spotkania. Uczestniczki projektu „LOGOLab – Dialog bez barier” co czwartek będą prowadzić spotkania on-line na platformie Zoom.  Spotkania na żywo będą dotyczyć m.in. jąkania się. Prowadzące odpowiedzą także na pytania uczestników. 

Poniżej publikujemy harmonogram spotkań. Wykaz będzie uzupełniany na bieżąco o linki do wykładów.

1. Strona LOGOLab – wiedza, inspiracja, zasoby – 8.04 o g. 19.30
Link do video ze spotkania: https://youtu.be/cA5GLbVweG8

2. Spokojnie, to tylko jąkanie! – 15.04 o g. 17.30
Link do spotkania: https://youtu.be/fk6SLTlFbMI

3. Zmiana specjalizacji w obliczu jąkania własnego dziecka – 22.04 o g. 16.00
Link do video ze spotkania: https://youtu.be/RuAvmYJhLJI

4. Przygoda z modyfikacją jąkania – 29.04 o g. 20.00

5. Jak zostać własnym terapeutą – 6.05 o g. 20.00
Link do video ze spotkania: https://youtu.be/Kn1prN9AiNU

Projekt “LOGOLab – Dialog bez barier” ma na celu podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączającej oraz społecznego modelu niepełnosprawności. Najważniejszy cel, który stawiają sobie twórcy projektu to takie podniesienie standardów opieki logopedycznej w jąkaniu utrwalonym (chronicznym), by w konsekwencji możliwa była poprawa jakości życia osób z utrwalonym jąkaniem. Ma się to dokonać przede wszystkim poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu oraz zmianę postaw społecznych. Odbiorcami tego projektu są: logopedzi i studenci logopedii, inni specjaliści, rodzice dzieci jąkających się, osoby jąkające się i liderzy ruchu samopomocy oraz ogół społeczeństwa.

Accessibility