Microsoft Teams – aplikacja do wspólnej organizacji pracy

Microsoft Teams to stosunkowo nowa aplikacja do współpracy zdalnej, dzięki której możemy zapraszać wszystkich współpracowników do czatowania, na spotkania i do rozmów, planować, zarządzać zespołem, delegować zadania i tworzyć wspólne treści.

Możliwości:

  • kontakt grupowy i indywidualny (maks. 300 osób na czacie w bezpłatnej wersji),
  • przesyłanie materiałów edukacyjnych i/lub prezentacja w czasie rzeczywistym (2GB),
  • wspólna praca przy wykorzystaniu internetowych programów Word, Excel, PowerPoint,
  • współdzielenie ekranów,
  • tworzenie wirtualnej tablicy z komentarzami grupy w czasie rzeczywistym,
  • koordynacja pracy zespołowej,
  • planowanie i zarządzanie czasem.

Microsoft Teams to dobre rozwiązanie np. dla studentów lub wykładowców pracujących przy projektach grupowych, wykładowców chcących prowadzić zajęcia online czy pracowników komercyjnych, którzy wyśnili sobie pracę w systemie home office. Microsoft Teams daje im wiele możliwości do lepszej współpracy z innymi członkami zespołów.

Jak korzystać z aplikacji?

Żeby rozpocząć pracę w aplikacji Microsoft Teams, należy założyć konto za pośrednictwem strony products.office.com, klikając w przycisk bezpłatnie utwórz konto. Po zarejestrowaniu, odpowiadając na zadane przez zespół Microsoftu pytanie: w jaki sposób chcemy używać usługi Teams, wybieramy jedną z dostępnych opcji: do szkoły (do skorzystania z niej potrzebujemy adres mailowy utworzony przez szkołę lub uczelnię), dla znajomych i rodziny, dla pracy.

Następny krok to utworzenie zespołu, zaproszenie do niego współpracowników (można to zrobić później, klikając w dolnym rogu zaproś osoby i wybierając jedną z trzech dostępnych opcji: link, lista kontaktów, adres mailowy), utworzenie kanału, a później już prowadzenie spotkań, rozmów czy konferencji.

Wszystkie konwersacje, spotkania i treści w kanale są dostępne dla członków zespołu. Jednak przy tworzeniu kanału możemy określić, czy chcemy, aby był on widoczny dla wszystkich użytkowników danej organizacji czy tylko dla wybranych osób. Dodatkową opcją jest możliwość włączenia powiadomień z aplikacji wyświetlanych na pulpicie.

Utworzonym zespołem możemy oczywiście zarządzać, najeżdżając kursorem na trzy kropki pojawiające się obok nazwy teamu – wówczas po kliknięciu lewym przyciskiem rozwinie nam się lista możliwych działań. Podobnie rzecz ma się z kanałami, po których utworzeniu możemy swobodnie rozpocząć współpracę zdalną.

Dlaczego MT jest przydatny?

Program Microsoft Teams pozwala nie tylko na komunikację grupową, ale również na kontakt z pojedynczymi osobami. Daje użytkownikom możliwość przesyłania materiałów edukacyjnych i/lub prezentowania ich w czasie rzeczywistym. Pozwala również na zarządzanie zespołem bez ograniczeń odległością – z dowolnego miejsca.

Możemy zsynchronizować pracę z zawartością innych aplikacji, a także udostępniać pliki zespołowi. Doskonałym przykładem jest możliwość dodania kart do kanału. Gdy chcemy wspólnie stworzyć jakiś tekst, prezentację czy arkusz, wykorzystując internetowe wersje programów Word, Excel, PowerPoint, możemy pracować nad projektem wraz z innymi.

Korzystając z współdzielenia ekranu, podczas spotkania możemy udostępnić pozostałym uczestnikom m.in. własny pulpit (w całości lub wybrane karty), prezentację przygotowaną w programie PowerPoint czy tablicę do tworzenia wspólnych treści.

W prawej części ekranu dostępny jest także czat obecnych uczestników spotkania, na którym możemy również zamieszczać treści, pliki, grafiki czy dyskutować.

Zobacz poradnik wideo nt. tego, jak tworzyć zadania i wystawiać za nie oceny.

Accessibility