Formularze Google dobrym sposobem na organizację testów sprawdzających wiedzę

Nauczanie zdalne nieco komplikuje się, gdy przychodzi pora na wystawianie ocen. Z pomocą mogą przyjść tutaj Formularze Google. Dzięki nim tworzenie testów i ich sprawdzanie jest łatwe i niewymagające żadnych szczególnych umiejętności cyfrowych. Poniżej solidna porcja informacji dotyczących tworzenia testów, ich sprawdzania, oceniania i udostępniania wyników!

Możliwości:

  • stworzenie ankiety dostępnej dla wielu osób,
  • szybkie przeprowadzenie badań,
  • edycja w dowolnym momencie,
  • utworzenie testu (np. kolokwium) i klucza odpowiedzi,
  • nielimitowane liczba pytań i odpowiedzi,
  • automatyczne zbieranie adres mailowych uczestników.

Jak korzystać z Formularzy Google?

Tworzenie nowego testu

Otwieramy Formularze Google i klikamy „pusty”. Wyświetli się nowy formularz, który możemy dostosować do swoich potrzeb przez nadanie mu nazwy i dodanie zestawu pytań. Można to zrobić, wybierając opcję „dodaj pytanie”. Następnie wypełniamy pola z pytaniem i odpowiedziami. Możemy wybrać, jaki typ pytań chcemy zastosować w swoim teście.

Klikamy ikonkę ustawień, która znajduje się w prawym górnym rogu i wybieramy opcję „testy”, a następnie „zrób z tego test”. Aby włączyć opcję zbierania adresu e-mail od każdego uczestnika, klikamy „ogólne” i zaznaczamy „zbieraj adresy e-mail”. Formularz jest gotowy! Teraz możemy go zapisać.

Tworzenie klucza odpowiedzi

W lewym dolnym rogu każdego pytania klikamy „klucz odpowiedzi” i wskazujemy poprawną odpowiedź, a w prawym górnym rogu wybieramy wartość punktową pytania. Jeśli chcemy jakoś uzasadnić poprawną odpowiedź, klikamy „dodaj komentarz do odpowiedzi” i zamieszczamy tam stosowny opis lub link.

Ocenianie testów

W Formularzach Google możemy wyświetlić automatyczne podsumowanie wszystkich udzielonych odpowiedzi, czyli np. pytania z największą liczbą nieprawidłowych odpowiedzi, wykresy przedstawiające poprawne odpowiedzi, średnią, medianę i zakres wyników.

Jeśli zbieramy adresy e-mail, możemy przyznawać punkty i dodawać komentarze do odpowiedzi. W górnej części strony klikamy „odpowiedzi”, a następnie wybieramy „pojedynczo”. Za pomocą przycisków „poprzednia”  lub „następna”  możemy swobodnie przechodzić między poszczególnymi odpowiedziami różnych osób. Aby ocenić pytanie, w prawym górnym rogu wpisujemy liczbę punktów, a pod odpowiedzią dodajemy komentarz, po czym zapisujemy wprowadzone zmiany.

Aby wyświetlić wyniki testu, w górnej części strony klikamy „odpowiedzi”, a następnie „podsumowanie”.

Udostępnianie wyników

Jeśli zebraliśmy adresy e-mail, wyniki testu możemy wysłać od razu lub dopiero gdy zdecydujemy się na ich udostępnienie. Domyślne ustawienia sprawiają, że wyniki przesyłane są natychmiast, jednak możemy to zmienić, klikając ikonkę ustawień w prawym górnym rogu. Wybieramy „testy”, a następnie klikamy „później – po ręcznym sprawdzeniu”. Zapisujemy zmianę.

Aby wysłać wyniki po sprawdzeniu, klikamy „odpowiedzi” w górnej części strony, a następnie wybieramy „pojedynczo”. W prawym górnym rogu odpowiedzi z zarejestrowanym adresem e-mail klikamy „udostępnij wynik.  Teraz zaznaczamy pola obok osób, do których chcemy wysłać e-maila i klikamy „wyślij e-maile i opublikuj wyniki”.

Zmiana motywu i czcionki formularza

W otwartym formularzu klikamy „dostosuj motyw”. Teraz możemy zmienić motyw, a także kolor tła i styl czcionki. Dodatkowo za pomocą opcji „wybierz obraz” możemy wzbogacić swój formularz o grafikę.

Accessibility