Wodok na Operę w Oslo podczas wizity studyjnej Fundacji Agere Aude 2021

Polsko -norweskie transfuzje kulturalne. Nowy projekt z funduszy EOG.

Świetne informacje płyną do nas od operatora funduszy EOG. Od lutego 2022 do stycznia 2024, w partnerstwie ze znaną nam Fundacją Terram Pacis z Oslo będziemy realizowali szereg zadań w ramach projektu „Kulturalna transfuzja”.

W ramach projektu zaplanowane jest wypracowanie 4 rezultatów:

  • IO1 – Edukacja kulturalna po pandemii;
  • IO2 – Humanistyczna edukacja kontekstowa;
  • IO3 – Zestaw zadań twórczych;
  • IO4 – Edukacja kulturalna, dobre praktyki oraz organizację  wydarzeń upowszechniających.

Odbiorcami działań projektowych będą nauczyciele, edukatorzy, animatorzy, a także młodzież.

Cele projektu:- poprawa jakości edukacji młodzieży poprzez włączanie nowych technologii oraz metod w nauczanie przedmiotów humanistycznych (konteksty, edukacja interdyscyplinarna).

Finansowanie; fundusze EOG, program Edukacja.

https://education.org.pl/nabory_archiwum/komponent-iv-wspolpraca-instytucjonalna-2/#12-wyniki-oceny-merytorycznej-22

Accessibility