Bezpłatna działalność pożytku publicznego

Fundacja Agere Aude realizuje swoje statutowe cele poprzez szereg działań w obrębie niepłatnej działalności pożytku publicznego czyli takiej, która umożliwia bezpłatny udział dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki pozyskiwanym z różnych źródeł środkom finansowym Fundacja opracowała i wdrożyła następujące projekty:

Warto podkreślić, iż część tych działań ma charakter cykliczny i na stałe wpisała się w kalendarz działań fundacyjnych, np. Nagroda im. księdza Stanisława Wilczewskiego czy Biuro Aktywności Obywatelskiej. Celem Fundacji Agere Aude jest dążenie do tego, aby większość działań statutowych znalazło swoje odzwierciedlenie właśnie w cyklicznych projektach i dzięki temu na stałe zapisało się w pamięci lokalnej społeczności jako wydarzenia sprzyjające promowaniu humanistyki cyfrowej, idei społeczeństwa obywatelskiego czy upowszechnianiu kultury.

Accessibility