Młodzi o logopedii. III. forum za nami

Ponad 100 osób wzięło udział w III Logopedii Młodych – Forum Logopedycznych Kół Naukowych. Tegoroczne edycja ze względu obwiązujące obostrzenia odbyła się w wersji online. Podczas konferencji swoje wykłady wygłosili goście specjalni: dr hab. Agnieszki Harmelińskiej, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mgr Aleksandry Syczewskiej z Carl von Ossietzky Universität w Oldenburgu. Wyniki prowadzonych badań zaprezentowali także studenci logopedii, reprezentujący różne ośrodki akademickie w Polsce. Uczestnicy mieli także możliwość wzięcia udziału w debacie i zadawania pytań prelegentom. – Z roku na rok Logopedia Młodych przyciąga coraz więcej uczestników. Dzięki temu studenci i naukowcy mają okazję zaprezentować swoje badania coraz szerszej grupie odbiorców – podkreśliła Katarzyna Sobisz, Prezeska Fundacji Agere Aude. Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude była partnerem III Logopedii Młodych.

 

Accessibility