uczniowie w klasie szkolnej

Młodzi Liderzy działają dla uczniów z Chorzowa

W ramach drugiej edycji naszego projektu Akademia Liderów Dialogu powstały różnorodne, ciekawe tematycznie i potrzebne projekty społeczne. Wśród nich jest projekt, który zakładał stworzenie projektu siłowni plenerowej dla uczniów LO Ligonia w Chorzowie. Młodzi Liderzy pod opieką Tomasza Sobisza prowadzili rozmowy z ekspertami, decydentami oraz głównymi odbiorcami projektu – uczniami chorzowskiego liceum. Te ostatnie spotkania były szczególnie cenne i ważne – pokazały bowiem, jak ciekawe pomysły na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu mają młodzi obywatele. Mamy nadzieję, że to początek jeszcze innych inicjatyw z ich udziałem.

Projekt jest częścią naszego przedsięwzięcia, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych 30 młodych ludzi z woj. śląskiego poprzez różnorodne działania aktywizujące i dające im szansę na interakcję z różnymi grupami. Więcej o projekcie możecie przeczytać tutaj: https://www.agereaude.pl/pl/akademia-liderow/ 

Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Accessibility