Misja Partycypacja: młodzi podcasterzy obywatelscy

Grafika projektu "Misja Partycypacja" Fundacji Agere Aude

O Projekcie

Celem projektu jest zaangażowanie młodych obywateli w działania partycypacyjne i budowania kultury demokratycznej, poprzez stworzenie przestrzeni dla młodych społeczników i dziennikarzy obywatelskich w formie portalu internetowego i kanału podcastowego. Powstanie także e-book o aktywności społecznej młodych ludzi. Cele szczegółowe projektu to zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w sprawy lokalne – społeczne i obywatelskie, odświeżenie idei dziennikarstwa obywatelskiego, opracowanie analizy potrzeb młodych ludzi w kontekście aktywizmu lokalnego i upowszechnianie ich w formie e-publikacji, budowanie sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji partycypacyjnej poprzez udział w projekcie partnerów zagranicznych. 

Odbiorcami bezpośrednimi projektu są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci z woj. śląskiego. 

Rezultaty projektu:

  • portal internetowy o tematyce społecznej i partycypacyjnej;
  • kanał podcastowy na platformie Spotify;
  • 50 podcastów prezentujących mikrohistorie młodych społeczników;
  • transkrypcje tekstowe podcastów;
  • warsztaty dla 24 młodych dziennikarzy obywatelskich – 3 cykle;
  • 2 live’y o tematyce prospołecznej;
  • ebook o tematyce partycypacyjnej i poradnikowej w zakresie działalności prospołecznej dla młodych aktywistów.

Wszystkie rezultaty będą udostępniane bez ograniczeń.

 

Planujemy 3 cykle warsztatów dla młodzieży, które będą inspirować oraz motywować młodzież do działalności na rzecz swojej lokalnej społeczności. 
Cykle warsztatowe, które się odbędą to: 

  • Aktywizm – Misja dla liderów. Spotkanie młodzieży z doświadczonymi aktywistami społecznymi. 
  • Ekologia społeczna. Warsztaty dotyczące kryzysu klimatycznego, sprawiedliwej transformacji oraz tego jak być aktywistą klimatycznym.
  • Podcasting. Warsztaty dotyczące nagrywania podcastów w warunkach domowych i studyjnych. 

Więcej o warsztatach można dowiedzieć się z Agendy warsztatowej.

Jak zgłosić się na warsztaty? 

Kandydat, który chce zgłosić się na warsztaty powinien wypełnić FORMULARZ oraz  DELKARACJĘ (oba dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata oraz jego opiekuna). Oraz wysłać wypełnione skany na adres e-mail: misja-partycypacja@agereaude.pl
Wszystkie dokumenty można znaleźć w zakładce DOKUMENTY.

W ramach projektu powstanie 50 zróżnicowanych podcastów, które będą opowiadać historie lokalnych społeczników.  Wszystkie podcasty zostaną zamieszczone na naszym portalu podcastowym. 
Podcastów już można posłuchać na naszym kanale spotify. 

Aktualności: 

Briefing prasowy – dwa kreatywne projekty dla młodych mieszkańców Chorzowa i Śląska. W ramach projektu młodzież z Chorzowa i miast Metropolii będzie mogła wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z podcastingu, ekologii społecznej i aktywizmu oraz nagrać swoje podcasty w nowoczesnym studiu Liceum Banacha w Chorzowie.  Więcej można przeczytać Tutaj. 

Ruszamy z Misją Partycypacją! będziemy realizować projekt w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Już w październiku rozpoczniemy pracę nad „Misją Partycypacją: młodzi podcasterzy obywatelscy”.  Więcej można przeczytać Tutaj.

Dokumenty

Załącznik nr 1: Regulamin warsztatów
Załącznik nr 2: Formularz zgłoszeniowy na warsztaty
Załącznik nr 3: Deklaracja uczestnictwa w warsztatach
Załącznik nr 4: Agenda warsztatowa

Partnerstwo krajowe: Chorzowskie Centrum Kultury
Partnerstwo zagraniczne:  Terram Pacis (Oslo, Norwegia) 
                                                            Cultural Assotiation for Youth from Satu Mare (Rumunia)

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.;
Okres realizacji: grudzień 2021- listopad 2023
Numer umowy:   K1d/0062
Accessibility