LOGOLab. Dialog bez barier. Warsztaty 19 i 20 września 2020

19 i 20 września w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie odbyły się bezpłatne warsztaty logopedyczne:

19 września 2020 – LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu. Warsztat adresowany do logopedów i studentów logopedii.
20 września 2020 –  Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się. Warsztat skierowany do logopedów, studentów logopedii, a także do środowiska osób jąkających się.

Warsztaty prowadzili eksperci krajowi:
Prof. Katarzyna Węsierska oraz Aleksandra Boroń, Lucyna Jankowska-Szafarska, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska, Agata Sakwerda oraz Izabela Michta

oraz eksperci z zagranicy (w formule online):
Hilda Sønsterud (Statped, Department of Speech and Language Disorders / University of Tromsø / University of Oslo)
Signhild Skogdal (University of Tromsø)
Kristin Åmodt (Statped, Department of Speech and Language Disorders)
Erik Raj (Monmouth University, USA)
Mary Weidner (Edinboro University of Pennsylvania, USA)

Warsztaty odbyły się w ramach projektu LOGOLab. Dialog bez barier realizowanego dzięki wsparciu funduszy EOG oraz funduszy norweskich (w ramach Programu Edukacja). Partnerami projektu są Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Arktyczny w Tromso (Norwegia).
 
Warsztaty zostały zorganizowane w sytuacji bezpośredniego kontaktu, przy zachowaniu zalecanego rygoru sanitarnego. Spotkania odbyły się w sali zapewniającej stosowny dystans społeczny, a w materiałach szkoleniowych uwzględniliśmy konieczność zapewniania m.in. przyłbic uczestnikom spotkania. 

 

 

Accessibility