Izabela Michta

W kręgu jej zainteresowań od zawsze były mechanizmy funkcjonowania życia społecznego, co mocno wpłynęło na podjęcie studiów na kierunku socjologia. To zainteresowanie również przyczyniło się do podjęcia działań na rzecz społeczności osób jąkających się, w tym inicjatyw lokalnych. Należą do nich między innymi koordynowanie działań Klubu Ludzi Mówiących działającego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, współorganizowanie zajęć dla dzieci z niepłynnością w mówieniu oraz ich rodzin, a także wspólnie z Fundacją Agere Aude organizowanie m. in. corocznych obchodów  Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (ISAD, Katowice 2017, 2018, 2019) oraz Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka” (Katowice 2016, 2018). Bardzo dobrze czuje się w towarzystwie przyrody, gdzie chętnie spędza czas wolny, a najchętniej nad jeziorem Pławniowice – w jej ulubionym miejscu. Tam również oddaje się kolejnej pasji, jaką jest bieganie. To właśnie start w maratonie przekonał ją, że niemożliwe nie istnieje, a tylko niebo jest jego granicą.

Accessibility