II edycja Logopedii Młodych za nami!

27 czerwca 2020 r. odbyła się II edycja Konferencji Studenckiej Logopedia Młodych, zorganizowana przez Koło Naukowe Młodych Logopedów UŚ we współpracy z naszą Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. Konferencja była zaplanowana w formie stacjonarnej, jednak z powodu pandemii odbyła się w trybie zdalnym na platformie Zoom. Swego rodzaju „centrum dowodzenia” utworzyło się na Wydziale Humanistycznym UŚ.

Tematyka większości prezentacji skupiała się wokół logopedii i szeroko pojętej komunikacji – także międzykulturowej, a nawet międzygatunkowej. Konferencję otworzyły przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Logopedów mgr Katarzyna Romaniuk i jego opiekunka naukowa dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ.

Część naukową zainaugurował wykład mistrzowski wygłoszonym przez dr Monikę Pakurę na temat pracy logopedy z uczniami romskimi. Następnie członkinie Koła wprowadziły uczestników w szczegóły dotyczące adaptacji, wdrażania i założeń amerykańskiego programu InterACT.

Druga z sesji była w całości poświęcona tematowi mobbingu szkolnego, zwłaszcza w odniesieniu do uczniów jąkających się. Cztery grupy projektowe, w skład których weszli studenci III roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej, specjalności logopedycznej, zaplanowały i przeprowadziły zajęcia online dla uczestników warsztatów LogoLAB – jąkających się dzieci i ich rodziców, a także dla nauczycieli i rówieśników.

Ostatni z bloków poświęcony był na prezentację miniatur logopedycznych – krótkich, pięciominutowych wystąpień perswazyjnych, przygotowanych przez adeptów kursu komunikacji interpersonalnej. Dodatkowo w przerwach pomiędzy kolejnymi sesjami odbywały się sesje posterowe, podczas których były prezentowane efekty pracy uczestników seminarium licencjackiego dr Barbary Sambor. Słuchacze mieli także możliwość zadawania pytań czy dzielenia się swoimi refleksjami podczas dyskusji moderowanych przez Julię Kaniewską i Katarzynę Romaniuk.

II edycja konferencji Logopedia Młodych była kolejnym udanym, dobrze przyjętym działaniem Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ. Wśród blisko pięćdziesięciorga słuchaczy znaleźli się przedstawiciele z różnych zakątków Polski, a także goście zza granicy – z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Izraela.

Mamy nadzieję, że wydarzenie to nie tylko dostarczyło sporej dawki wiedzy, lecz także pozostawiło pewien niedosyt. Kolejna edycja konferencji Logopedia Młodych planowana jest na wiosnę 2021 roku!

Accessibility