Edukacja, kultura, ekologia

 

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY W TYM OBSZARZE?

Nasze działania na polu edukacji, kultury i ekologii wynikają ze świadomości potrzeby uwrażliwiania dzieci, młodzież i dorosłych na kulturę i sztukę, demokrację w edukacji, ochronę środowiska i zagrożenia  klimatyczne.

Stawiamy na uczenie się przez działanie, otwartość, równość, interdyscyplinarność, demokratyzację wiedzy i obywatelskość badań. Wierzymy, że to właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej i skuteczniej wyrównywać szanse w dostępie do zasobów informacji, kultury i edukacji.

Wiele spośród działań Fundacji stanowią przedsięwzięcia edukacyjne na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, kształtowania odpowiedzialnych obywateli i budowania trwałych, dobrych relacji międzyludzkich.

WYBRANE DZIAŁANIA:

 

BECOM – Między interakcją a innowacją – kreowanie przestrzeni komunikacyjnej w świecie cyfrowym (2019 – obecnie)

Inspiracje, innowacje, inicjatywy – dobre praktyki w edukacji obywatelskiej młodzieży (2020 – obecnie)

Doświadczajmy wiedzy – dobre praktyki w edukacji nieformalnej (2020 – obecnie)

Wybierz kulturę, z hejtem nie jesteś sobą! (2020)

Miejska ekologia w pigułce (projekt społeczny w ramach Akademii Liderów Dialogu, 2020)

Bezpieczeństwo w internecie (w ramach Akademii Liderów Dialogu, 2020)

Onomasta nie z miasta – wędrówki językowe jako zwierciadło historii (2019)

Wyłowić historię – warsztaty teatru cieni (2019)

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne” (2018)

Wakacje z Pythonem – kurs z podstaw programowania dla młodzieży (2017)

Strona internetowa poświęcona cyfrowym korpusom diachronicznym polszczyzny (2017)

Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych (2017)

Seminarium pt. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny (2017)

Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami (2016)

Szkoła nie tylko dla Einsteina (partnerstwo, 2015)

E-nauka w nowej formie – projekt mający na celu podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania (2015)

Accessibility