Dobra komunikacja

 

  CZYM SIĘ ZAJMUJEMY W TYM OBSZARZE?

 

Znajomość różnej natury barier komunikacyjnych (biologicznych, psychologicznych, kulturowych czy pokoleniowych) i umiejętne ich niwelowanie jest dziś kompetencją konieczną. Tylko dzięki eliminowaniu lub oswajaniu tych barier budujemy płaszczyznę głębokiego rozumienia siebie nawzajem.

Działania Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego na rzecz dobrej, czyli sprawnej i poprawnej komunikacji przybierają różne formy. Lokalnie i krajowo organizujemy warsztaty i gry miejskie, realizujemy projekty, w ramach których tworzymy poradniki i narzędziowniki komunikacji efektywnej, bezpiecznej, cyfrowej. Organizujemy międzynarodowe spotkania naukowe, dzięki którym upowszechniamy najnowszą wiedzę na temat diagnozowania i terapii logopedycznej. Zapraszamy przedstawicieli lokalnych społeczności na bezpłatne wydarzenia edukacyjne, takie jak gry miejskie, logopedyczne pikniki rodzinne czy panele dyskusyjne dotyczące dobrej komunikacji. Począwszy od 2016 roku, co dwa lata podczas międzynarodowej konferencji logopedycznej przyznajemy Nagrodę im. księdza Stanisława Wilczewskiego.

Prawdziwe wspólnoty budują się w dialogu pozbawionym barier.

  

WYBRANE DZIAŁANIA:

Dialog bez barier – LOGOLab (2020 – obecnie)

BECOM – Między interakcją a innowacją – kreowanie przestrzeni komunikacyjnej w świecie cyfrowym (2019 – obecnie)

Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude (2019 – obecnie)

Nagroda im. księdza Stanisława Wilczewskiego (2016 – obecnie)

Logopedia młodych – forum logopedycznych kół naukowych (2021)

Wybierz kulturę, z hejtem nie jesteś sobą! (2020)

Poradnik komunikacji cyfrowej (w ramach Akademii Liderów Dialogu, 2020)

Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania – 23.10.2020. Bezpłatny webinar (2020)

Logopedia młodych – konferencja upowszechniająca wiedzę z zakresu logopedii (2020)

Konferencja logopedyczno-ortodontyczna pn. Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent (2020)

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” Edycja III (2018)

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce” (2017)

Wydarzenia edukacyjno-społeczne  kierowane zarówno do specjalistów, jak i osób zmagających się z zaburzeniami mowy i ich rodzin, a mianowicie:

Świat, który rozumie jąkanie – otwarte seminarium logopedyczne (2017)

Piknik rodzinny pod nazwą INDIAŃSKA WIOSKA DOBREJ KOMUNIKACJI (2017)

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” Edycja II (2016)

Brawo polski – popularyzacja polszczyzny z udziałem mieszkańców, młodzieży, dzieci oraz obcokrajowców (2016)

Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe (2016)

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej” (2015)

Accessibility