Dialog bez barier – LogoLAB 

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe partnerstwo: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Norweski Uniwersytet Arktyczny oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.
 
Wdrożenie projektu LogoLAB – umożliwi podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączajęcej oraz społecznego modelu niepełnosprawności, w celu poprawy jakości życia osób z utrwalonym jąkaniem; poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu oraz zmianę postaw społecznych. 
 
Odbiorcy projektu: logopedzi i studenci logopedii, inni specjaliści, liderzy ruchu samopomocy oraz ogółspołeczeństwa. Przewidywane rezultaty: podręcznik Skuteczna interwencja logopedyczna w jąkaniu chronicznym (kompilacja teoretycznej i praktycznej rzetelnej wiedzy przygotowany przez międzynarodowy zespół specjalistów); film dokumentalny z udziałem dzieci jąkających się , ich rodziców i specjalistów, promujący wytyczne dotyczące wsparcia w jąkaniu, opracowane na podstawie wyników badań; strona internetowa LogoLAB – źródło rzetelnej wiedzy i materiałów praktycznych (otwarty dostęp).
 
źródło finansowania: fundusze EOG, program Edukacja
 
okres realizacji: kwiecień 2020- marzec 2022
 
numer umowy:   EOG/19/K3/W/0021 
Accessibility