„Dialog bez barier – kompleksowa interwencja w jąkaniu” – podręcznik wydrukowany!

Mamy już drukowaną wersję podręcznika „Dialog bez barier – kompleksowa interwencja w jąkaniu”. To ważna publikacja  wydana przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude.

Podręcznik powstał pod redakcją naukową prof. dr hab. Katarzyny Węsierskiej z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  i dr Hildy Sønsterud z Uniwersytetu w Oslo w ramach międzynarodowego projektu LOGOLab. Artykuły do tej publikacji stworzyli specjaliści z wielu krajów zajmujący się niepłynnością mowy, czyli jąkaniem.
 
Co m.in. znajdziemy w podręczniku?
Podejmowane kwestie to np.:
  • „Poradnictwo logopedyczne dla osób jąkających się i ich rodzin” Ewa Ficek, Barbara Jeziorczak i Katarzyna Węsierska (Polska)
  • „Wielowymiarowa zindywidualizowana terapia jąkania dla osób dorosłych (MIST)” Hilda Sønsterud (Norwegia)
  • „Śmiech w terapii – zastosowanie zabawnych aplikacji komputerowych jako bodźca do poważnych rozmów o jąkaniu” Eric X. Raj (USA)
  • „Kreatywność i humor. Radość budowania poczucia pewności siebie u jąkających się dzieci i dorosłych” – Joseph Agius (Malta)
  • „Stawanie się efektywnym logopedą specjalizującym się w niepłynności mowy” Kurt Eggers (Belgia)
  • „Zmiana Społecznych postaw wobec jąkania”, Mary Weidner, Kenneth O. St. Louis (USA)
Podręcznik dostępny jest także w wersji elektronicznej, którą można pobrać ze strony projektu LOGOLab
Natomiast dużo więcej tematów z zakresu logopedii znajdziecie na stronie LOGOLab. Dobra komunikacja
Accessibility