Co roku, w grudniu…

Grudniowe spotkanie współpracowników fundacji to już nasza, fundacyjna tradycja. Wybieramy miejsce, gdzie możemy i odetchnąć, i spokojnie porozmawiać o naszej pracy i wyzwaniach, które nas czekają w nadchodzącym roku.

W tym roku spotkanie odbyło się w Czajowicach, niedaleko Ojcowa. Piękna zimowa aura i magiczna atmosfera Ojcowskiego Parku Narodowego to było to, na co wszyscy czekaliśmy.

Program tegorocznego spotkania obejmował szkolenie w zakresie SEO, w którym uczestniczył nasz Zespół cyfrowy pod przewodnictwem Mateusza Kokota. Zespół cyfrowy, jak żaden inny, musi się ciągle doszkalać. Cyfrowy świat jest w ciągłym ruchu. Na 2022 planujemy odnowienie strony internetowej Fundacji. Wymaga to planowania i skrupulatnych przygotowań. Drugie ważne zadanie Zespołu cyfrowego to produkcja wszelkiego rodzaju materiałów audiowizualnych. Realizujemy je dzięki profesjonalnym zasobom Studia Banacha, działającego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Chorzowie.

W 2021 roku w strukturach Agere Aude pojawiły się jeszcze 3 nowe zespoły:

  • Eurodesk Chorzów, pod wodzą Szymona Witczaka.
  • Zespół równościowy, któremu przewodniczy Ania Zachurzok – aktywistka na rzecz praw kobiet w Polsce.
  • Zespół aktywności ekologicznych, emancypacji i sprawnej komunikacji pracujący pod wodzą Małgorzaty Grzonki – wiceprezes fundacji.

Wszystkie wyżej wymienione zespoły mogły powstać dzięki aktywności młodych współpracowników Fundacji Agere Aude.
Podczas wyjazdu do Czajowic nie zabrakło dobrej zabawy. Urodziny obchodził Szymon Witczak, były więc i toasty, i uroczysta kolacja, i zabawa do … wczesnych godzin porannych.

Trzy główne filary działalności Agere Aude to:

  • wzbudzanie aktywności młodych ludzi w obszarze partycypacji społecznej;
  • promowanie dobrej komunikacja – dobrej, czyli przyjaznej, bez przemocy, odpowiedzialnej, zasłuchanej w wypowiedzi interlokutorów;
  • aktywności o charakterze edukacyjnym, proekologicznym, kulturalnym.

W ramach ww. filarów głównych realizowanych jest mnóstwo różnych projektów i inicjatyw. Liderem projektu może zostać każdy, kto ma pomysł, plan i zapał do działania. Takie osoby i ich zespoły mogą zawsze liczyć na wsparcie innych członków fundacji, szczególnie tych specjalizujących się w zarządzaniu projektami, promocji, grafice, produkcji materiałów audiowizualnych czy księgowości.

Praca w ramach projektów realizowanych przez fundację to dla młodych aktywistów świetne uzupełnienie edukacji formalnej – w szkołach średnich, czy na studiach. Tutaj mogą oni sprawdzić w praktyce swoje umiejętności komunikacyjne, kształtować kompetencje organizacyjne planując i koordynując działania, a także identyfikując ryzyka. Tutaj także doskonalą swoje indywidualne predyspozycje, np. w zakresie projektowania graficznego, realizacji nagrań filmowych i dźwiękowych, kreacji stron internetowych, kreowania tekstów i prowadzenia negocjacji.

 

Accessibility