Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym

Młodzi dają radę! to projekt, w którym zajmowaliśmy się młodzieżowymi inicjatywami partycypacyjnymi (MIP), czyli oddolnymi projektami i działaniami inicjowanymi przez młodzież mieszkającą na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Głównym celem niniejszego projektu było zwiększenie udziału młodzieży zamieszkującej miasta i gminy Metropolii w realnych procesach decyzyjnych dotyczących ich lokalnego środowiska. Projekt zakładał współpracę 12 młodych osób, 3 ekspertów Fundacji, decydentów oraz MIPów, które zaprosiliśmy do współpracy. Działania w ramach projektu to spotkania … Czytaj dalej

Projekt: V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia w teorii i praktyce

16 i 17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie Fundacja zorganizowała konferencję logopedyczną, której tematem były przyszłość i rozwój logopedii, a w szczególności zagadnienia związane z naukowymi podstawami diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych oraz kwestie dotyczące praktycznych metod i narzędzi diagnostycznych w logopedii.

Czytaj dalej

Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych

Od kwietnia do listopada 2017 roku Fundacja realizowała projekt pn. Przedszkole z legendą promujący czytelnictwo u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju. Działania obejmowały cykl warsztatów czytelniczych i twórczych, a finałem zadania były wystawy legend założycielskich stworzonych przez dzieci z przedszkoli biorących udział w projekcie. Prace dostępne są na stronie Fundacji.

Czytaj dalej

Projekt: Szkoła nie tylko dla Einsteina (partnerstwo)

Fundacja jako partner Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej Fundacja realizuje projekt zakładający organizację dodatkowych zajęć z języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Celem jest wyrównywanie szans uczniów z trudnościami edukacyjnymi (zajęcia wyrównawcze) oraz adaptacyjnymi (zajęcia pedagogiczne).

Czytaj dalej

Partycypacja w demokracji – projekt w ramach programu Erasmus+. Akcja 3

Fundacja zorganizowała grę o budżet, debaty i spotkania młodzieży z decydentami i ekspertami w zakresie budżetu obywatelskiego, których efektem było m.in. wypracowanie przez uczniów i decydentów wspólnych rozwiązań, a także realizacja pomysłów podanych przez młodzież. Jednym z nich jest stworzenie „Pokoju rozwoju pasji” wyrównującego szanse wśród dzieci. Projekt realizowano od maja do października 2016 roku w Chorzowie.

Czytaj dalej

Projekt: Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II

25 i 26 sierpnia 2016 roku odbyła się konferencja logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka kierowana do osób zainteresowanych m.in. jąkaniem się, giełkotem, mową bezładną. Celem była wymiana doświadczeń naukowców, logopedów, językoznawców, osób jąkających się, teoretyków i praktyków i wspólne wypracowanie dobrych praktyk logopedycznych.

Czytaj dalej

PROJEKT: ,,Brawo polski!”

Zrealizowany przez Fundację projekt, miał miejsce od 1 lutego do 15 listopada 2016 roku. Dotyczył produkcji oraz emisji 12 odcinków programu edukacyjno – kulturalnego pt. Brawo polski!, które miały w przystępny oraz akceptowalny dla zróżnicowanych demograficznie odbiorców sposób zwiększyć kompetencje komunikacyjne, wiedzę  językową użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie postaw wobec języka. Każdy odcinek dotyczył kilku problemów komunikacyjnych (np. w zakresie etykiety językowej, społecznych uwarunkowań użycia kodu językowego, itd.). Wyemitowane odcinki można było zobaczyć za pomocą internetu oraz TVP.

Czytaj dalej

PROJEKTY: ,,E-nauka w nowej formie”

Projekt zrealizowany przez Fundację, polegał na przeprowadzeniu  966 godzin zajęć, przeznaczonych dla uczniów szkół ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, które dotyczyły tematyki walki ze stresem (96 godzin), dysleksji (60 godzin), języka polskiego (540 godzin), edukacji dla bezpieczeństwa, dekoracji i reklamy(150 godzin) oraz kreatywnego myślenia (60 godzin). Miały one na celu uświadomienie i rozwój potencjału uczniów. Zajęcia odbywały się od lutego do października 2015 roku.

Czytaj dalej

PROJEKT: Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców

Projekt miał na celu zwiększenie udziału mieszkańców Chorzowa w inicjatywach oddolnych takich jak wnioski do budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalne. Polegał na stworzeniu Biura Aktywności Społecznej, w którym prowadzone były działania informacyjne i pomocowe a mieszkańcy uzyskiwali wsparcie w zakresie współtworzenia polityki miejskiej (pisanie wniosków, podań itp). Projekt został dofinansowany przez “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Śląskie Lokalnie” i był realizowany od czerwca do października 2015 r. W ramach projektu Odważ się działać … Czytaj dalej

Projekt: Gra miejska „150 tajemnic Nikiszowca”

Projekt zrealizowany przez Fundację, miał miejsce od maja do sierpnia 2015 r. na Nikiszowcu, w ramach którego przeprowadzono grę miejską na jednym z najpiękniejszych i zaskakujących topograficznie osiedli Katowic. Głównym celem projektu była promocja odkrywania dziedzictwa regionu oraz lokalnej tradycji kulturowej. 

Czytaj dalej

Accessibility