Wyłowić historię – warsztaty teatru cieni

Projekt edukacyjny, ułatwiający dostęp do kultury dzieciom, młodzieży szkolnej, osobom niepełnosprawnym z powiatu ostrołęckiego. Ideą projektu jest pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturalnej, a także upamiętnienie dziedzictwa historycznego w oryginalnej formie teatralnej poruszającej wątki historyczne związane z miejscem zamieszkania uczestników projektu. Działania projektowe: 4 cykle warsztatowe (po 5 dni każdy) zakończone stworzeniem 4 spektakli z wykorzystaniem tradycyjnych technik teatru cieni, w połączeniu z nowoczesnymi animowanymi scenografiami. rejestracja wideo … Czytaj dalej

Onomasta nie z miasta – wędrówki językowe jako zwierciadło historii

Projekt edukacyjny, mający na celu wzmocnienie uczestnictwa w kulturze grup o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych. W projekcie zwrócono szczególną uwagę na bariery przestrzenne, ekonomiczne i społeczno-mentalne. Realizacja na terenach wiejskich w województwie mazowieckim. Odwiedź stronę projektu. Cele projektu: aktywizacja dzieci, młodzieży ze społeczności lokalnej o utrudnionym dostępie do kultury z powodu barier (przestrzennych, terytorialnych, ekonomicznych, kompetencyjnych i społeczno-mentalnych), kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego, propagowanie wiedzy i świadomości o znaczących postaciach z historii … Czytaj dalej

Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji społecznych wśród przedstawicieli młodych ludzi z województwa śląskiego, którzy wkraczają na rynek pracy. W ramach projektu zaplanowane zostały 2 edycje kompleksowych działań dla uczestników projektu. Wśród nich znajdą się: spotkania w zespołach kreatywnych, podczas których uczestnicy realizować będą projekty społeczne na rzecz wspólnot lokalnych (w tym działania w ramach wolontariatu); szkolenia z zakresu kompetencji społecznych; wyjazdy edukacyjne z elementami treningu … Czytaj dalej

Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym

Młodzi dają radę! to projekt, w którym zajmowaliśmy się młodzieżowymi inicjatywami partycypacyjnymi (MIP), czyli oddolnymi projektami i działaniami inicjowanymi przez młodzież mieszkającą na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Głównym celem niniejszego projektu było zwiększenie udziału młodzieży zamieszkującej miasta i gminy Metropolii w realnych procesach decyzyjnych dotyczących ich lokalnego środowiska. Projekt zakładał współpracę 12 młodych osób, 3 ekspertów Fundacji, decydentów oraz MIPów, które zaprosiliśmy do współpracy. Działania w ramach projektu to spotkania … Czytaj dalej

Projekt: V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia w teorii i praktyce

16 i 17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie Fundacja zorganizowała konferencję logopedyczną, której tematem były przyszłość i rozwój logopedii, a w szczególności zagadnienia związane z naukowymi podstawami diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych oraz kwestie dotyczące praktycznych metod i narzędzi diagnostycznych w logopedii.

Czytaj dalej

Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych

Od kwietnia do listopada 2017 roku Fundacja realizowała projekt pn. Przedszkole z legendą promujący czytelnictwo u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju. Działania obejmowały cykl warsztatów czytelniczych i twórczych, a finałem zadania były wystawy legend założycielskich stworzonych przez dzieci z przedszkoli biorących udział w projekcie. Prace dostępne są na stronie Fundacji.

Czytaj dalej

Projekt: Szkoła nie tylko dla Einsteina (partnerstwo)

Fundacja jako partner Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej Fundacja realizuje projekt zakładający organizację dodatkowych zajęć z języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Celem jest wyrównywanie szans uczniów z trudnościami edukacyjnymi (zajęcia wyrównawcze) oraz adaptacyjnymi (zajęcia pedagogiczne).

Czytaj dalej

Partycypacja w demokracji – projekt w ramach programu Erasmus+. Akcja 3

Fundacja zorganizowała grę o budżet, debaty i spotkania młodzieży z decydentami i ekspertami w zakresie budżetu obywatelskiego, których efektem było m.in. wypracowanie przez uczniów i decydentów wspólnych rozwiązań, a także realizacja pomysłów podanych przez młodzież. Jednym z nich jest stworzenie „Pokoju rozwoju pasji” wyrównującego szanse wśród dzieci. Projekt realizowano od maja do października 2016 roku w Chorzowie.

Czytaj dalej

Projekt: Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II

25 i 26 sierpnia 2016 roku odbyła się konferencja logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka kierowana do osób zainteresowanych m.in. jąkaniem się, giełkotem, mową bezładną. Celem była wymiana doświadczeń naukowców, logopedów, językoznawców, osób jąkających się, teoretyków i praktyków i wspólne wypracowanie dobrych praktyk logopedycznych.

Czytaj dalej

PROJEKT: ,,Brawo polski!”

Zrealizowany przez Fundację projekt, miał miejsce od 1 lutego do 15 listopada 2016 roku. Dotyczył produkcji oraz emisji 12 odcinków programu edukacyjno – kulturalnego pt. Brawo polski!, które miały w przystępny oraz akceptowalny dla zróżnicowanych demograficznie odbiorców sposób zwiększyć kompetencje komunikacyjne, wiedzę  językową użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie postaw wobec języka. Każdy odcinek dotyczył kilku problemów komunikacyjnych (np. w zakresie etykiety językowej, społecznych uwarunkowań użycia kodu językowego, itd.). Wyemitowane odcinki można było zobaczyć za pomocą internetu oraz TVP.

Czytaj dalej

Accessibility