Eurodesk Polska!

Z ogromną dumą informujemy, że zostaliśmy lokalnym punktem Eurodesku. Przystąpiliśmy do europejskiej sieć działającej w w 36 krajach, która działa od 1990 roku. Celem sieci jest przede wszystkim podnoszenie świadomości o możliwościach dla młodych ludzi i zachęcanie ich by stali się aktywnymi obywatelami. Wspólnie z innymi organizacjami z Polski i całej Europy będziemy wkrótce prowadzić działania informacyjne o politykach młodzieżowych oraz szansach, jakie daje młodym ludziom Unia Europejska. Więcej o sieci:  https://www.eurodesk.pl

LOGOLab. Dialog bez barier. Warsztaty 27 czerwca 2021 roku

Już za kilka dni odbędą się bezpłatne  warsztatach organizowane w ramach projektu LOGOlab – Dialog bez barier. Wydarzenie online kierowane jest przede wszystkim do środowiska osób jąkających się. Zachęcamy także do udziału studentów kierunków logopedycznych, a także logopedów praktyków. Uczestnicy wysłuchają wykładu pt. „Jak wspierać dzieci jąkające się”, podczas którego zaprezentowane zostaną wytyczne opracowane na podstawie badań PASS/P/Ch przeprowadzonych wśród amerykańskich, norweskich, polskich i słowackich dzieci … Czytaj dalej

Akademia Liderów Dialogu – Wyjazd

W ramach trwającego jeszcze tylko do sierpnia projektu pn. Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude młodzi aktywiści wyjechali w góry, żeby spotkać się, zintegrować oraz wymienić się doświadczeniami związanymi z realizowanymi przez nich projektami społecznymi. W pięknych okolicznościach przyrody udało im się nie tylko zrealizować założone cele wyjazdu edukacyjnego, ale także zwiększyć swoje kompetencje społeczne i komunikacyjne za sprawą aktywnego uczestnictwa w przygotowanych przez naszych ekspertów warsztatach. Podczas trwającego od 14 do 16 maja wyjazdu młodzi … Czytaj dalej

Logopedia Młodych – Forum Logopedycznych Kół Naukowych

Serdecznie zapraszamy na współorganizowaną przez nas III Studencką Konferencję pn. Logopedia Młodych – Forum Logopedycznych Kół Naukowych, która odbędzie się 6 marca 2021 roku na platformie ZOOM! Spotkanie jest bezpłatne i wszystkie osoby zainteresowane logopedią mogą wziąć w nim udział. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy młodych studentów logopedii, a także możliwością do zaprezentowania wyników prowadzonych badań oraz dyskusji. Podczas konferencji swoją działalność zaprezentują logopedyczne koła naukowe … Czytaj dalej

Wyłowić historię – warsztaty teatru cieni

Projekt edukacyjny, ułatwiający dostęp do kultury dzieciom, młodzieży szkolnej, osobom niepełnosprawnym z powiatu ostrołęckiego. Ideą projektu jest pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturalnej, a także upamiętnienie dziedzictwa historycznego w oryginalnej formie teatralnej poruszającej wątki historyczne związane z miejscem zamieszkania uczestników projektu. Działania projektowe: 4 cykle warsztatowe (po 5 dni każdy) zakończone stworzeniem 4 spektakli z wykorzystaniem tradycyjnych technik teatru cieni, w połączeniu z nowoczesnymi animowanymi scenografiami. rejestracja wideo … Czytaj dalej

Onomasta nie z miasta – wędrówki językowe jako zwierciadło historii

Projekt edukacyjny, mający na celu wzmocnienie uczestnictwa w kulturze grup o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych. W projekcie zwrócono szczególną uwagę na bariery przestrzenne, ekonomiczne i społeczno-mentalne. Realizacja na terenach wiejskich w województwie mazowieckim. Odwiedź stronę projektu. Cele projektu: aktywizacja dzieci, młodzieży ze społeczności lokalnej o utrudnionym dostępie do kultury z powodu barier (przestrzennych, terytorialnych, ekonomicznych, kompetencyjnych i społeczno-mentalnych), kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego, propagowanie wiedzy i świadomości o znaczących postaciach z historii … Czytaj dalej

Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji społecznych wśród przedstawicieli młodych ludzi z województwa śląskiego, którzy wkraczają na rynek pracy. W ramach projektu zaplanowane zostały 2 edycje kompleksowych działań dla uczestników projektu. Wśród nich znajdą się: spotkania w zespołach kreatywnych, podczas których uczestnicy realizować będą projekty społeczne na rzecz wspólnot lokalnych (w tym działania w ramach wolontariatu); szkolenia z zakresu kompetencji społecznych; wyjazdy edukacyjne z elementami treningu … Czytaj dalej

Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym

Młodzi dają radę! to projekt, w którym zajmowaliśmy się młodzieżowymi inicjatywami partycypacyjnymi (MIP), czyli oddolnymi projektami i działaniami inicjowanymi przez młodzież mieszkającą na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Głównym celem niniejszego projektu było zwiększenie udziału młodzieży zamieszkującej miasta i gminy Metropolii w realnych procesach decyzyjnych dotyczących ich lokalnego środowiska. Projekt zakładał współpracę 12 młodych osób, 3 ekspertów Fundacji, decydentów oraz MIPów, które zaprosiliśmy do współpracy. Działania w ramach projektu to spotkania … Czytaj dalej

Projekt: V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia w teorii i praktyce

16 i 17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie Fundacja zorganizowała konferencję logopedyczną, której tematem były przyszłość i rozwój logopedii, a w szczególności zagadnienia związane z naukowymi podstawami diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych oraz kwestie dotyczące praktycznych metod i narzędzi diagnostycznych w logopedii.

Czytaj dalej

Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych

Od kwietnia do listopada 2017 roku Fundacja realizowała projekt pn. Przedszkole z legendą promujący czytelnictwo u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju. Działania obejmowały cykl warsztatów czytelniczych i twórczych, a finałem zadania były wystawy legend założycielskich stworzonych przez dzieci z przedszkoli biorących udział w projekcie. Prace dostępne są na stronie Fundacji.

Czytaj dalej

Accessibility