Inspiracje, innowacje, inicjatywy – dobre praktyki w edukacji obywatelskiej młodzieży

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe partnerstwo: Terram Pacis oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji Agere Aude poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacją Terram Pacis oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym podejściu do uczenia … Czytaj dalej

Dialog bez barier – LogoLAB 

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe partnerstwo: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Norweski Uniwersytet Arktyczny oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.   Wdrożenie projektu LogoLAB – umożliwi podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączajęcej oraz społecznego modelu niepełnosprawności, w celu poprawy jakości życia osób z utrwalonym jąkaniem; poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu oraz zmianę postaw społecznych.  … Czytaj dalej

Projekt Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja IV”

Zadanie polega na zorganizowaniu konferencji, której tematyka dotyczy zaburzeń płynności mowy, a także szeregu społeczno-edukacyjnych wydarzeń okołokonferencyjnych. Projekt zakłada m.in. organizację dwudniowej konferencji, warsztatów dla logopedów, liderów środowiska samopomocowego osób jąkających się, a także seminarium skierowanego do szerokiego grona odbiorców. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wyników badań naukowych nt. balbutologopedii, umiędzynarodowienie polskiej logopedii. Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. takie obszary badawcze: badanie postaw … Czytaj dalej

Projekt „Wybierz kulturę, z hejtem nie jesteś sobą!”

Projekt realizowany w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” polega na przeprowadzeniu 3 cykli warsztatów dotyczących agresji słownej, mowy nienawiści i hejtu oraz zorganizowaniu komplementarnej z warsztatami terenowej gry miejskiej, której podsumowaniem będzie spotkanie z ekspertem – językoznawcą. Działania prowadzące do zrealizowania projektu będą oparte o zasady integracji i współpracy społeczeństwa. Głównym celem projektu jest wywołanie u odbiorców refleksji nad rolą agresji słownej w życiu młodzieży poprzez uczestnictwo w warsztatach … Czytaj dalej

Projekt: Konferencja logopedyczno-ortodontyczna „Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania”

W ramach projektu realizowanego przez dwie instytucje: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 17 lipca 2020 roku w formie zdalnej odbędzie się jednodniowa konferencja. Głównym celem projektu jest uzgodnienie planu działań naprawczych zmierzających do usunięcia niedostatków w postępowaniu logopedycznym oraz ortodontycznym u osób ze współwystępującymi wadami wymowy i zgryzu. Celem konferencji jest również prezentacja różnych sposobów diagnozy i terapii w przypadku osób z wadami zgrzytu, u których występują też … Czytaj dalej

Projekt: Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world

Projekt be-com realizowany jest przez pięć instytucji: cztery  uczelnie wyższe (z Polski – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Litwy – Kazimiero  Simonoviciaus Universitetas, Malty – Universita ta Malta oraz  Cypru – European University Cyprus) oraz jedną organizację pozarządową – Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude). W projekcie testowane i wdrażane są innowacyjne praktyki w obszarze dydaktyki szkolnictwa wyższego. Grupami docelowymi projektu są nauczyciele … Czytaj dalej

Wyłowić historię – warsztaty teatru cieni

Projekt edukacyjny, ułatwiający dostęp do kultury dzieciom, młodzieży szkolnej, osobom niepełnosprawnym z powiatu ostrołęckiego. Ideą projektu jest pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturalnej, a także upamiętnienie dziedzictwa historycznego w oryginalnej formie teatralnej poruszającej wątki historyczne związane z miejscem zamieszkania uczestników projektu. Działania projektowe: 4 cykle warsztatowe (po 5 dni każdy) zakończone stworzeniem 4 spektakli z wykorzystaniem tradycyjnych technik teatru cieni, w połączeniu z nowoczesnymi animowanymi scenografiami. rejestracja wideo … Czytaj dalej

Onomasta nie z miasta – wędrówki językowe jako zwierciadło historii

Projekt edukacyjny, mający na celu wzmocnienie uczestnictwa w kulturze grup o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych. W projekcie zwrócono szczególną uwagę na bariery przestrzenne, ekonomiczne i społeczno-mentalne. Realizacja na terenach wiejskich w województwie mazowieckim. Odwiedź stronę projektu. Cele projektu: aktywizacja dzieci, młodzieży ze społeczności lokalnej o utrudnionym dostępie do kultury z powodu barier (przestrzennych, terytorialnych, ekonomicznych, kompetencyjnych i społeczno-mentalnych), kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego, propagowanie wiedzy i świadomości o znaczących postaciach z historii … Czytaj dalej

Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji społecznych wśród przedstawicieli młodych ludzi z województwa śląskiego, którzy wkraczają na rynek pracy. W ramach projektu zaplanowane zostały 2 edycje kompleksowych działań dla uczestników projektu. Wśród nich znajdą się: spotkania w zespołach kreatywnych, podczas których uczestnicy realizować będą projekty społeczne na rzecz wspólnot lokalnych (w tym działania w ramach wolontariatu); szkolenia z zakresu kompetencji społecznych; wyjazdy edukacyjne z elementami treningu … Czytaj dalej

Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym

Młodzi dają radę! to projekt, w którym zajmowaliśmy się młodzieżowymi inicjatywami partycypacyjnymi (MIP), czyli oddolnymi projektami i działaniami inicjowanymi przez młodzież mieszkającą na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Głównym celem niniejszego projektu było zwiększenie udziału młodzieży zamieszkującej miasta i gminy Metropolii w realnych procesach decyzyjnych dotyczących ich lokalnego środowiska. Projekt zakładał współpracę 12 młodych osób, 3 ekspertów Fundacji, decydentów oraz MIPów, które zaprosiliśmy do współpracy. Działania w ramach projektu to spotkania … Czytaj dalej

Accessibility