PROJEKT: ,,Brawo polski!”

Zrealizowany przez Fundację projekt, miał miejsce od 1 lutego do 15 listopada 2016 roku. Dotyczył produkcji oraz emisji 12 odcinków programu edukacyjno-kulturalnego pt. Brawo polski!, które miały w przystępny oraz akceptowalny dla zróżnicowanych demograficznie odbiorców sposób zwiększyć kompetencje komunikacyjne, wiedzę  językową użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie postaw wobec języka. Każdy odcinek dotyczył kilku problemów komunikacyjnych (np. w zakresie etykiety językowej, społecznych uwarunkowań użycia kodu językowego, itd.). Wyemitowane odcinki można było zobaczyć za pomocą internetu oraz TVP.

Wszystkie filmy są dostępne na kanale YouTube Fundacji.

nr wniosku: 5723/16

źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych

termin realizacji: 1 lutego – 15 listopada 2016 r.

cele projektu: zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników polszczyzny poprzez wyprodukowanie i wyemitowanie 20 odcinków krótkiego programu edukacyjno-kulturalnego oraz kształtowanie postaw tolerancji i otwartości poprzez zaangażowanie w popularyzację wiedzy o języku obcokrajowców.

grupa odbiorców: szerokie grono odbiorców za pośrednictwem środków masowego przekazu

 

 

Accessibility