Be Enterprising – przedsiębiorcza młodzież

Fundacja Agere Aude została partnerem w  międzynarodowym projekcie  „Be Enterprising: fostering entrepreneurial attitude in youngsters”, organizowanym przez Chorwackie Biuro Kreatywności i Innowacyjności HUKI.

„Be Enterprising” to projekt skierowany do osób zaangażowanych społecznie, a szczególnie osób pracujących z młodzieżą. Dzięki niemu uczestnicy z Estonii, Austrii, Chorwacji, Portugalii, Niemiec i Polski poznają narzędzia oraz posiądą niezbędne kompetencje potrzebne do kształtowania i promowania przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży. Do udziału w projekcie zaproszono zarówno doświadczonych jak i aspirujących pracowników młodzieżowych, a najbliższe działanie to warsztaty (23-30 kwietnia) poprowadzą doświadczeni trenerzy.
Już w kwietniu ’22 będziemy mogli przekonać się, jak promować przedsiębiorcze postawy. Reprezentacja naszej fundacji spędzi tydzień w chorwackim Samoborze, by wrócić z nowymi pomysłami i energią.

Co będzie się jeszcze działo w projekcie?  Będziemy informować na bieżąco.
Szczegółowe informacje o projekcie:  https://tinyurl.com/beenterprising

Accessibility