Anastazja Hadyna

studiowała na Uniwersytecie Śląskim (na kierunku Filozofia), Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (na kierunku Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej), Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji (Wydział Filozofii, Wydział Sztuki). Podczas pracy w Biurze ESK Katowice była zaangażowana w starania miasta Katowice do zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.  Od roku 2012 do teraz pracuje w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, gdzie zajmuje się współpracą z instytucjami kultury, artystami oraz edukatorami i bibliotekami. Zajmuje się również organizacją i promocją wydarzeń oraz działalnością edukacyjną w oparciu o autorskie scenariusze zajęć. Pracowała przy projektach realizowanych przy wsparciu MKiDN: „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”, „Pola widzenia książki”, „Pola widzenia książki – kontynuacja”, „Pola widzenia książki – w podróży”, “Pola widzenia książki – kontekst”.  Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016 (sztuki wizualne). Zrealizowała projekt badawczo-artystyczny „PO-CZEKALNIA”, którego efektem była autorska wystawa fotografii oraz interdyscyplinarna prezentacja twórczości niezależnych artystów z województwa śląskiego. Projekt skoncentrowany był wokół problematyki barier twórczych oraz próby odnalezienia wspólnoty znaczeń artystycznych, bez względu na medium, jakim posługuje się dany twórca. Pracuje również jako kuratorka wystaw artystycznych.

Accessibility