Aleksandra Boroń

Każda zmiana w ostatecznym rozrachunku jest na lepsze! Przekonana o słuszności tego hasła Aleksandra Boroń przyjmuje kolejne zmiany, jakie niesie życie, z dobrym nastawieniem. W okresie poszukiwania drogi zawodowej uwiodła ją logopedia i z jej powodu studia na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Filologii Polskiej) przedłużyły się o kolejne lata. Pracę jako logopeda w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz w gabinecie prywatnym połączyła z dalszym kształceniem się w zakresie neurologopedii i wczesnej interwencji oraz rozwoju małego dziecka. Dzięki znajomości języka niemieckiego możliwe stało się szkolenie na terenie Niemiec w zakresie mało wówczas znanych w Polsce metod terapii jąkania wczesnodziecięcego. Zmianą, do której wciąż dąży Aleksandra Boroń, jest bowiem zmiana postrzegania tego problemu w mowie przez społeczeństwo oraz część specjalistów. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz działania na rzecz dzieci z zaburzeniami płynności mowy w jej przekonaniu mogą doprowadzić do trwałej zmiany nastawienia do problemu jąkania, a idąc o krok dalej – zmiany nastawienia do inności. Dlatego też chętnie podjęła się współpracy z fundacją Agere Aude, pomagając w realizacji rozmaitych wydarzeń z zakresu profilaktyki logopedycznej, współorganizując warsztaty, seminaria i konferencje, współtworząc LogoLAB. Obecnie jest mieszkanką pogranicza polsko-niemieckiego i czerpie korzyści z kolejnej zmiany w życiu swoim i swojej rodziny. W wolnych chwilach zatapia się w lekturze, słucha muzyki lub przemierza okolicę na rowerze.

Accessibility