Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude

AKADEMIA LIDERÓW DIALOGU FUNDACJI AGERE AUDE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH AUTORSTWA MŁODYCH LIDERÓW:

PORADNIK KOMUNIKACJI CYFROWEJ

MIEJSKA EKOLOGIA W PIGUŁCE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

O projekcie

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji społecznych wśród 30 młodych ludzi z województwa śląskiego, którzy wkraczają na rynek pracy. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które uczą się na dwóch ostatnich latach edukacji szkoły ponadgimnazjalnej, studiów licencjackich oraz studiów magisterskich. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, Osi I: Osoby młode na rynku pracy: Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 roku życia umiejętności społ. ważnych na rynku pracy.

Aktualności

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja II) do zapoznania się z agendą dodatkowego szkolenia dot. integrowania wiedzy, które zostało zaplanowane na 22 maja 2021 roku w Chorzowie.
Agenda do pobrania: TUTAJ

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja II) do zapoznania się z agendą agendą wyjazdu edukacyjnego z elementami treningu interpersonalnego, który został zaplanowany zaplanowane na 14, 15 i 16 maja 2021 roku w Wiśle.
Agenda do pobrania: TUTAJ

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja II) do zapoznania się z agendą szkolenia certyfikowanego dot. zarządzania sobą w czasie i komunikacji asertywnej, które zostało zaplanowane na 20 lutego 2021 roku na platformie MS Teams.
Agenda do pobrania: TUTAJ

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja II) do zapoznania się z agendą szkolenia certyfikowanego dot. zarządzania sobą w czasie i komunikacji asertywnej, które zostało zaplanowane na 19 grudnia 2020 roku na platformie MS Teams.
Agenda do pobrania: TUTAJ

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja II), którzy uczestniczą w spotkaniach zespołów kreatywnych,  do zapoznania się z sylabusem pracy zespołów. Od listopada 2020 roku rozpoczęły się spotkania zespołów kreatywnych drugiej edycji w ramach pierwszej edycji projektu. Rezultatem spotkań zespołów będą projekty społeczne skierowane do społeczności lokalnej.
Sylabus do pobrania: TUTAJ

Ruszamy z drugą edycją „Akademii Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude”. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w projekcie do przesyłania formularzy zgłoszeniowych do 20 października 2020 roku. W razie pytań – zachęcamy do kontaktu: beata.a.duda@gmail.com Zachęcamy do obejrzenia efektów poprzedniej edycji projektu, które można znaleźć powyżej.

zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem projektu, który znaleźć można TUTAJ.

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja I) do zapoznania się z agendą szkolenia certyfikowanego dot. radzenie sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego, które zostało zaplanowane na 27 lutego 2020 roku w Katowicach.
Agenda do pobrania: TUTAJ

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja I) do zapoznania się z agendą szkolenia certyfikowanego dot. zarządzania sobą w czasie i komunikacji asertywnej, które zostało zaplanowane na 12 grudnia 2019 roku w Katowicach.
Agenda do pobrania: TUTAJ

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja I) , do zapoznania się z agendą wyjazdu edukacyjnego z elementami treningu interpersonalnego, który został zaplanowany zaplanowane na 14, 15 i 16 listopada 2019 roku w Brennej.
Agenda do pobrania: TUTAJ

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja I), którzy uczestniczą w spotkaniach zespołów kreatywnych,  do zapoznania się z sylabusem pracy zespołów. Od października 2019 roku rozpoczęły się spotkania zespołów kreatywnych w ramach pierwszej edycji projektu. Rezultatem spotkań zespołów będą projekty społeczne skierowane do społeczności lokalnej.
Sylabus do pobrania: TUTAJ

Działania

W ramach projektu zaplanowane zostały 2 edycje kompleksowych działań dla uczestników projektu. Wśród nich znajdą się:

  • spotkania w zespołach kreatywnych, podczas których uczestnicy realizować będą projekty społeczne na rzecz wspólnot lokalnych (w tym działania w ramach wolontariatu);
  • szkolenia z zakresu kompetencji społecznych;
  • wyjazdy edukacyjne z elementami treningu interpersonalnego.

    Harmonogram udzielenia wsparcia Uczestnikom Projektu znaleźć można tutaj lub poniżej.

Jako że bardzo istotną dla nas kwestią jest zapewnienie kompleksowych działań z indywidualnym podejściem do każdego z uczestników, okres wsparcia dla każdego z nich został zaplanowany na czas 8 miesięcy. W tym czasie zakłada się rozwinięcie minimum 8 z 15 kompetencji społecznych (zgodnych z klasyfikacją ESCO. Każdy z uczestników przy wsparciu tutorów i szkoleniowców będzie pracować nad rozwojem tych kompetencji na podstawie wcześniejszej diagnozy jego potrzeb i potencjału.

Rekrutacja

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby uczące się na 2 ostatnich latach danego etapu edukacji (szkoła ponadpodstawowa, studia licencjackie, studia magisterskie), których kompetencje społeczne (zgodne z klasyfikacją ESCO) wymagają rozwoju, co zostanie stwierdzone podczas weryfikacji wstępnej. Rekrutacja wstępna (ocena formalna) do Projektu odbywa się drogą elektroniczną. Aby przystąpić do rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem Projektu i przesłać do 20 października 2020 roku wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres akademia@agereaude.pl

nr umowy: POWR.01.04.00-00-0029/18

źródło dofinansowania: środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

wartość projektu: 117 725 zł

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 114 193,10 zł

termin realizacji: 1.09.2019 do 31.08.2021 (24 miesiące)

planowane efekty: podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy wśród 30 przedstawicieli młodzieży z woj. śląskiego

Harmonogram dla pierwszej edycji projektu

rodzaj wsparcia termin(y) wsparcia liczba godzin wsparcia lokalizacja nazwa wykonawcy liczba uczestników
Ocena kompetencji
społecznych uczestników projektu zarówno na wejściu do
projektu, jak i na zakończenie udziału w projekcie
wrzesień, październik 2019, maj 2020 37 godzin Katowice Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 15
spotkania w zespołach kreatywnych i praca nad projektem społecznym październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019, styczeń 2020, luty 2020, marzec 2020, kwiecień 2020, maj 2020 14 godzin spotkań w miesiącu

Katowice
/Chorzów

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 15
wyjazd
edukacyjny z elementami treningu interpersonalnego
listopad 2019 20 godzin szkoleniowych

Cieszyn/
Brenna

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 15
szkolenie 1 z zakresu kompetencji społecznych grudzień 2019 8 godzin szkolenia Katowice wykonawca zewnętrzny  
szkolenie 2 z zakresu kompetencji społecznych luty 2020 8 godzin szkolenia Katowice wykonawca zewnętrzny 15

Harmonogram dla drugiej edycji projektu (aktualizacja 28.09.2020)

rodzaj wsparcia termin(y) wsparcia liczba godzin wsparcia lokalizacja nazwa wykonawcy liczba uczestników
Ocena kompetencji
społecznych uczestników projektu zarówno na wejściu do
projektu, jak i na zakończenie udziału w projekcie
październik 2020, czerwiec 2021 37 godzin Katowice Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 15
spotkania w zespołach kreatywnych i praca nad projektem społecznym listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021, luty 2021, marzec 2021, kwiecień 2021, maj 2021, czerwiec 2021 14 godzin spotkań w miesiącu

Katowice
/Chorzów

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 15
wyjazd
edukacyjny z elementami treningu interpersonalnego
maj 2021 20 godzin szkoleniowych

Wisła

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 15
szkolenie 1 z zakresu kompetencji społecznych grudzień 2020 8 godzin szkolenia Katowice wykonawca zewnętrzny 15
szkolenie 2 z zakresu kompetencji społecznych luty 2021 8 godzin szkolenia Katowice wykonawca zewnętrzny 15
szkolenie 3 z zakresu kompetencji społecznych maj 2021 8 godzin szkolenia Chorzów wykonawca zewnętrzny 15

 

Załączniki do Regulaminu:

Regulamin

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – Formularz danych osobowych

Załącznik nr 4 – Formularz rezygnacji z udziału w projekcie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 6 – Zaświadczenie na zakończenie udziału w projekcie

 

AKADEMIA LIDERÓW DIALOGU FUNDACJI AGERE AUDE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Accessibility