Zespół

Nasz zespół tworzą odważni, energiczni i kreatywni ludzie, których łączy chęć dokonywania trwałych i pozytywnych zmian w otaczającej nas rzeczywistości. Nie bez przyczyny nazwa naszej Fundacji – Agere Aude – oznacza: Odważ się działać! Jesteśmy różnorodni pod względem wiedzy, doświadczeń zawodowych i zainteresowań, co stanowi o sile naszego zespołu. Wierzymy bowiem w moc, jaka jest efektem łączenia różnych potencjałów. Wiemy, że dzięki naszemu zaangażowaniu, pasji pomagania i dzielenia się wiedzą jesteśmy w stanie wspólnie realizować wspólne cele.

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Prezeska Fundacji

skuteczna liderka naszej grupy, nie boi się nowych wyzwań, jest dynamiczna, otwarta na świat i ludzi. Praca z nimi daje jej olbrzymią satysfakcję i energię do działania. Swoją pasję kreowania zmian przekazuje także swoim studentom, na co dzień pracując jako wykładowczyni akademicka w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, prowadząc zajęcia ze studentami komunikacji promocyjnej i kryzysowej, filologii polskiej, kulturoznawstwa, sztuki pisania, międzynarodowych studiów polskich.  Świetnie sprawdza się jako szkoleniowiec, doradca i animatorka oraz organizatorka wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Wśród jej doświadczeń znaleźć można realizację międzynarodowych konferencji czy koordynację projektów finansowanych z różnych źródeł, a mianowicie: „Partycypacja w demokracji” realizowanego w ramach programu Erasmus plus, „Brawo polski!” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty-dodaj do ulubionych 2016″ czy  wreszcie „Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami”  realizowanego dzięki dofinansowaniu Ministra Kultuty i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna. Wolnym czasie, w zależności od pory roku, jeździ na rowerze lub na nartach.


dr Beata Duda
Wiceprezeska Fundacji

minimalizatorka ryzyka. Na drodze do zmiany świata na lepsze mogą zdarzyć się jakieś przeciwności, dlatego jej zadaniem jest ich przewidywanie i zapobieganie im. Odpowiedzialna, krytyczna i maksymalnie zaangażowana. Poszukuje odpowiedzi na pytania, związane z mechanizmami rządzącymi procesami społecznymi. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim, gdzie prowadzi zajęcia poświęcone strategiom perswazji i manipulacji. Wiedzę z zakresu organizowania i planowania projektów zdobyła podczas wolontariatu w takich instytucjach jak: PROJEKTOR. Wolontariat Studencki, FRAPZ w Dąbrowie Górniczej, Fundacja Teatralna im. Jana Dormana w Będzinie. Nieustannie doskonali swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu tworzenia i realizacji projektów. Czas wolny poświęca na podróże, interesują ją szczególnie zabytki techniki i przemysłu.


Małgorzata Grzonka
Specjalistka ds. promocji i nowych mediów

ciekawa świata i ludzi, ambitna, zdeterminowana, optymistyczna i mocno zaangażowana w to, czym się aktualnie zajmuje. Wiedzę z zakresu mechanizmów psychologicznych rządzących światem promocji i reklamy oraz komunikacji w mediach zdobywa, studiując psychologię i filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Niezwykle zaangażowana we wszelkie projekty naukowo-badawcze, organizację konferencji i działalność w kołach naukowych. Chętnie popularyzuje wiedzę o języku, aktywnie uczestnicząc m.in. w Kole Kultury Języka Polskiego. Jest także członkinią Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Zainteresowana m.in. językiem perswazji, komunikacją w mediach i psychologią społeczną. Doświadczenie w zakresie promocji zdobyła podczas rozlicznych projektów, m.in. w ramach programów Erasmus + oraz Ojczysty – dodaj do ulubionych. Jej pasją jest język ojczysty, który tak bardzo szanuje. Uwielbia także jazdę motocyklem i czytanie utworów Tolkiena.


Barbara Matuszczyk
Specjalistka ds. projektów

pełna pomysłów realizatorka projektów, odpowiedzialna za każde z podjętych działań. Doskonale radzi sobie z wyzwaniami, dążąc do ciągłego rozwoju swojej osobowości. Zawsze służy dobrą radą i rzetelnie spogląda na dane zagadnienia. Chętnie współpracuje z innymi, wymieniając się doświadczeniem oraz ciekawymi pomysłami. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa i Koła Kultury Języka Polskiego. Jej językoznawcze zainteresowania oraz chęć promowania języka ojczystego stały się źródłem rozpoczęcia drogi naukowej na studiach doktoranckich w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. W wolnych chwilach oddaje się zainteresowaniom botanicznym, chętnie zajmując się ulubionymi kwiatami. Ma dwie papugi.

 


renia2b

Renata Polończyk-Bociąga
Specjalistka ds. inicjatyw społecznych

na ludziach zna się jak mało kto. Nieprzeciętnie wyczulona na punkcie krzywdy, empatyczna i z chęcią podejmująca nowe wyzwania. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Świetny psycholog, interwent kryzysowy, a także psychoterapeuta systemowy. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z ludźmi doświadczającymi kryzysów o różnorakiej naturze. W swojej pracy szczególną uwagę poświęca komunikacji, jej roli we wchodzeniu i wychodzeniu z sytuacji trudnych, indywidualnym wzorcom mówienia i słuchania, spójności przekazywanych komunikatów. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą,  prowadząc szkolenia i warsztaty z obszaru komunikacji oraz szeroko rozumianej interwencji kryzysowej, od 2012 wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Prywatnie zdeklarowana snowboardzistka i wielbicielka gry scrabble.


Współpracują z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

 

emilkadr Emilia Bańczyk

wspiera Fundację od kilku lat, jak tylko może. A może poprowadzić quiz językowy niczym Tadeusz Sznuk albo przebrać się za wampirzycę i straszyć na Nikiszowcu. Zaraża pasją i entuzjazmem, lubi kontakt z ludźmi. Zawodowo wykłada w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się społecznym użyciem języka, socjalizacją medialną, reklamą i psychologią. Chętnie poszerza swoją wiedzę z zakresu marketingu, zwłaszcza jako opiekunka Koła Naukowego „Komunikator”, z którym już dwukrotnie otrzymała laur podczas Festiwalu Reklamy Społecznej. Jest także organizatorką konferencji „Wyróżniaj się lub zgiń” Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej. Ma doświadczenie pedagogiczne w nauczaniu języka polskiego i psychologii reklamy. Po godzinach amatorsko, tj. z wielkim zamiłowaniem, tańczy i pływa.


monika

Monika Gajos

 

kobieta wielu talentów – z wykształcenia ekonomistka, z zamiłowania asystentka osób niepełnosprawnych, od niedawna dyplomowana terapeutka środowiskowa. Poza tym także świetny grafik komputerowy. Jest niezwykle zaangażowana w promocję zdrowia psychicznego, a od 25 lat wolontariuszka, m.in. w domach dziecka, stowarzyszeniach działających na rzecz osób uzależnionych czy w Towarzystwie Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa”. Autorka tomiku wierszy Aniołowie życia oraz książki Moje pięć groszy o zaburzeniach lękowych – diagnoza to dopiero początek, nie koniec drogi.  Pasjonatka sztuki: poezji i fotografii czarno-białej, a także psychologii. Prywatnie mama dziewięcioletniego Nataniela. Współpracę z Fundacją rozpoczęła od stworzenia prac graficznych w ramach projektu „Przedszkole z legendą”.


Karola

dr Karolina Lisczyk

to humanistyczny umysł ścisły. Z zachwytu nad polszczyzną i śląszczyzną została językoznawczynią. Będąc pracownikiem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi semantyczno-gramatyczne badania nad współczesnym słownictwem i z niesłabnącą pasją oddaje się dydaktyce akademickiej. Z miłości do słów i znaczeń podjęła też współpracę z Polską Akademią Nauk i od kilku lat  opracowuje artykuły hasłowe w Wielkim słowniku języka polskiego PAN. Z zamiłowania do tortownictwa stworzyła bloga Klasa tortowa, na którym próbuje przekonać innych, że pieczenie nie jest trudne, a chcieć, to móc. Otwarta na nowe wyzwania i na drugiego człowieka z radością przyjmuje wszelkie propozycje współpracy z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.


_mg_5928

dr Joanna Przyklenk

już od kilku lat chętnie włącza się w działania społeczne, jakie prowadzi Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE. Na co dzień zajmuje się pracą naukową i dydaktyką, jest bowiem pracownikiem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na historii języka polskiego oraz na problemach poprawnościowych współczesnej polszczyzny. Wiele uwagi poświęca także fonetyczno-fonologicznym i gramatycznym zagadnieniom oraz kwestiom z zakresu retoryki i tekstologii. Prowadziła liczne wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia lektoratowe na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w: Lipsku, Kolonii, Mińsku, Charkowie, Dublinie, Bratysławie, Biszkeku, Tallinie, Tartu, Moskwie czy Berlinie. Dr Joanna Przyklenk aktywnie działa również w przestrzeni pozauniwersyteckiej, prowadząc wykłady i warsztaty dla osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim. Nadto angażuje się także w działania społeczne. Jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”, które działa na rzecz wzrostu świadomości językowej użytkowników polszczyzny oraz na rzecz dobrych, tj. poprawnych, właściwych oraz kulturalnych, społecznych praktyk komunikacyjnych. Organizacja ta, propagując przekonanie, że język jest wartością, wspiera też statutowe działania Instytutu Języka Polskiego UŚ.

ogród(1)Magdalena Pyrczak

lubi  „wyzwania” sprzyjające wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy i doświadczenia,  pozwalające poszerzać horyzonty oraz nabywać nowe umiejętności i kompetencje. Jako absolwentka socjologii znajduje upodobanie w obserwacji relacji międzyludzkich  w grupach społecznych. Ta cecha  skłoniła ją do stworzenia i koordynowania projektu unijnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działania 9.5. oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Pejzaż dziecka malowany słowem, ruchem i kolorem w Domku Działań Twórczych”. Współpracowała z Fundacją Agere Aude przy organizacji II edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy”. Wolny czas z aparatem fotograficznym w ręku w zależności od pory roku spędza na rolkach, nartach. Uwielbia wiatr w żaglach. Ostatnio głównym aktorem jej obiektywu jest  kolorowy ptasi przyjaciel.


 OLA W.Aleksandra Weber

 

niezawodna w działaniu, precyzyjna w szczegółach. Skoncentrowana na tym, co robi. Z entuzjazmem podejmuje nowe wyzwania, które wytrwale realizuje. Jej siła spokoju sprawia, że jest opanowana nawet w trudnych sytuacjach. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Już w trakcie studiów angażowała się w wiele inicjatyw. Jako członkini Koła Kultury Języka Polskiego skutecznie popularyzowała wiedzę z zakresu poprawności językowej, prowadząc warsztaty dla uczniów. Swoją misję kontynuuje podczas pracy w szkole jako nauczyciel języka polskiego. Pogodna, otwarta na świat i ludzi, z łatwością nawiązuje nowe kontakty. Swój wolny czas spędza w górach, przemierzając zapomniane szlaki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.