Wolontariat

wolontariuszeCo to jest wolontariat?
Jest to nieodpłatne, celowe i dobrowolne poświęcanie swojego czasu na rzecz innych, wykraczające zarówno poza więzi rodzinne, jaki i więzi koleżeńskie. Głównym celem wolontariatu jest aktywizowanie ludzi, poprzez wskazanie im możliwości pożytecznego działania. Każdy może zostać wolontariuszem – warto jednak, aby wziął pod uwagę ilość wolnego czasu, a także swoje zainteresowania, predyspozycje, możliwości.

Dlaczego warto zająć się wolontariatem

Wolontariat daje szansę na zdobycie nowych umiejętności, a także na poznanie ciekawych ludzi. Może być sposobem na samotność, jak i ułatwić pozytywne myślenie o sobie i innych. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i pozwala dostrzec rzeczy ważne i wartościowe.

Nasza Fundacja cały czas rozwija się i potrzebuje pomocy specjalistów, ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych.


Zachęcamy do kontaktu biuro@agereaude.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.