PROJEKT: V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”

baner3.cdr

Termin realizacji:

16–17 września 2017 roku

 

Cel:

Celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. Pragniemy podjąć rozważania dotyczące teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej, a także dokonać rewizji praktycznych rozwiązań stosowanych podczas postępowania logopedycznego. Uznając tezę, że praktyka jest punktem wyjścia i inspiracją dla badań naukowych pragniemy prezentować najnowsze wyniki działalności naukowej logopedów, językoznawców i lekarzy. Chcemy także popularyzować różnorodne rozwiązania praktyczne, które czerpią z naukowych teorii i koncepcji.

 

Grupa odbiorców:

W konferencji udział wezmą zarówno referenci, jak i słuchacze. Spodziewamy się około 200 osób uczestniczących biernie i czynnie. Charakteru międzynarodowego konferencji nadadzą wykłady 13 gości specjalnych.

 

Serdecznie zapraszamy na stronę konferencji.

 

 

MNiSW.cdr

 

Opracowano dzięki dotacji na Zorganizowanie V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Logopedia w teorii i praktyce finansowane w ramach umowy 897/P-DUN/2017  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.