Szkolimy się – pracowite wakacje

Wakacje spędziliśmy pracowicie na zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności, które na pewno pomogą nam w realizacji nowych projektów edukacyjnych i społecznych. Członkowie naszej Fundacji uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach, podczas których nie tylko udało nam się poszerzyć nasze doświadczenie z zakresu pozyskiwania funduszy, ale także poznać wiele interesujących postaci ze świata nauki i biznesu.

Szkolenia i konferencje, w jakich wzięliśmy udział:

1. Szkolenie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2016: Spotkanie odbyło się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W trakcie spotkania przedstawione zostały główne zasady ubiegania się o dotacje w ramach konkursu FIO 2016, w tym informacje dotyczące: podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie, ogólnych i szczegółowych kryteriów oceny, procedury oceny i przyznawania dotacji, komponenty. Przedstawiona została również prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej.

2. Konferencja „Odpowiedzialny Śląsk”: celem konferencji była prezentacja dobrych praktyk w obszarze odpowiedzialności społecznej, zapoznanie się z kierunkami Wizji 2050, a także wypracowanie konkretnych pomysłów na efektywne działania międzysektorowe. W wydarzeniu, w skład którego weszły prelekcje oraz warsztaty, wzięli udział reprezentanci Akademii Ekonomicznej, śląskich organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, mediów oraz świata biznesu.

3. 6. Kongres Ludzi Marketingu: interdyscyplinarne wydarzenie, podczas którego podejmowane były zagadnienia z zakresu m.in. sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej, marketingu politycznym czy psychologii biznesu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.