PROJEKT: Seminarium pt. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny

Graphic1

 

 

Działanie:

Organizacja seminarium naukowego przy współpracy z Instytutem Języka Polskiego

 

Termin i miejsce realizacji:

24-25 kwietnia 2017 roku, Katowice

 

 

Cel:Graphic2

Głównym celem współorganizowanego przez naszą fundację seminarium jest wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Zależy nam na tym, aby wszelkie działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania korpusów już istniejących lub stworzenia nowych, odbywały się w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych badaczy. Doświadczenie pokazuje, że działania zmierzające do stworzenia korpusów elektronicznych mogą się udać tylko w wyniku współpracy między specjalistami odpowiednich dyscyplin humanistycznych a ekspertami w dziedzinie humanistyki cyfrowej, którzy podjęliby się niełatwego zadania polegającego na żmudnym uzgadnianiu potrzeb i możliwości obu stron współpracy.