RADA PROGRAMOWA

dr hab. Ewa Jarosz

od 2011 jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Pełni funkcję eksperta ds. przemocy wobec dzieci. Prężnie działa na polu międzynarodowym, między innymi jako uczestniczka spotkania konsultacyjnego ONZ, Rady Państw Nadbałtyckich czy Zjazdu Rzeczników Praw Dziecka Państw Nadbałtyckich (Florencja, Sztokholm, Ryga). Od kilku lat rozwija w dyskursie społeczno-pedagogicznym wątek partycypacji społecznej dzieci i ich aktywnego obywatelstwa.

Pani Profesor wspiera Fundację szczególnie od strony merytorycznej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wiedzy, wskazuje nam ścieżkę działania w sferze budowania społeczeństwa obywatelskiego.


dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch,

prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ ds. Promocji i Współpracy z otoczeniem. Interesuje są historia języka w wielu nurtach – począwszy od słowotwórstwa historycznego, po semantykę i stylistykę historyczną. Współtworzyła polonistykę na Uniwersytecie Turyńskim, a także pracowała jako visiting professor na Hankuk University od Foreign Studies w Seulu. W pracy i badaniach wykorzystuje narzędzia cyfrowe.

Ponieważ członkowie fundacji wierzą w nieuchronny postęp i cyfryzację humanistyki, Pani Profesor podpowiada nam, jak przygotowywać siebie i społeczeństwo na życie w dobie pełnej digitalizacji.


Joanna Pietrzyba-Waszczak

wykładowczyni akademicka – Uniwersytet Śląski i GWSH w zakresie etyki biznesu. Promotorka i koordynatorka projektów promujących ekonomię społeczną i szkolnictwo zawodowe. Wolontariuszka – tłumaczka w projektach międzynarodowych i doradca marketingowy dla podmiotów ekonomii społecznej.

Pani Joanna Pietrzyba-Waszczak wspiera działania promocyjne Fundacji. Służy wsparciem merytorycznym z tego zakresu.


dr hab. Katarzyna Węsierska

założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. Jest adiunktem w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w pracy nad zaburzeniami płynności mowy.

Pani profesor jako członkini Rady Programowej Fundacji Agere Aude pełni funkcję mentora naszych działań z zakresu logopedii. Doradza, jakie działania podjąć na tym polu oraz zwraca naszą uwagę na konkretne problemy, które warto poruszać i dążyć do ich rozwiązania.