Partycypacja w demokracji – Erasmus+

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Unii Europejskiej na projekt „Partycypacja w demokracji” w ramach Akcji 3 programu Erasmus+. Akcja 3, czyli Wsparcie w reformowaniu polityk. Podczas projektu zorganizujemy cykl spotkań i warsztatów dla młodzieży, podczas których uczniowie poznają zasady budżetu partycypacyjnego publicznych oraz będą mieli okazję spotkać się z ekspertami i decydentami, którzy są odpowiedzialni za politykę publiczną. Celem naszej akcji jest ulepszenie procesów funkcjonujących w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

 

Zgodnie z założeniami Akcji 3 nasza fundacja zamierza przeprowadzić projekt dla młodzieży z województwa śląskiego – uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Przyjadą oni do Chorzowa, aby walczyć o wybrany przez siebie cel społeczny, który zostanie sfinansowany przez naszych sponsorów.

Projekt „Partycypacja w demokracji” podzielony został na trzy etapy. Na pierwszym z nich 250 uczniów z Katowic, Chorzowa, Pszczyny, Siemianowic i Tychów w 50-osobowych zespołach będzie uczestniczyć w wykładzie na temat idei budżetu obywatelskiego oraz w warsztatach z budowania zespołu. Następnie uczniowie zagrają w grę inspirowaną amerykańskim formatem tzw. Budget Game. Rozgrywka będzie polegała na napisaniu przez uczestników wniosku do budżetu obywatelskiego, a w drugiej części na dyskusji na jego temat. Debata zostanie urozmaicona o pytania dotyczące stworzonych wcześniej wniosków oraz samej idei budżetu partycypacyjnego. W ten sposób – poprzez zabawę – osiągnięty zostanie cel edukacyjny, jaki sobie postawiliśmy: kształtowanie świadomości społecznej i obywatelskiej młodych ludzi.

Do drugiego etapu projektu zaproszeni zostaną reprezentanci poszczególnych miast (10-osobowe zespoły), którzy w imieniu pozostałych uczestników walczyć będą o zrealizowanie wybranego przez siebie celu społecznego – wsparcia młodzieży o mniejszych szansach. Następny etap projektu rozpocznie przypo

mnienie podstawowych założeń budżetu obywatelskiego oraz podział uczestników na grupy warsztatowe na podstawie ich zainteresowań i umiejętności. Po przydzieleniu uczestników na zespoły uczniowie trafią na warsztaty z zakresu autoprezentacji, tworzenia prezentacji multimedialnych lub negocjacji kryzysowej. Szkolenia poprowadzą doświadczeni eksperci. Wiedza zdobyta podczas warsztatów będzie przydatna w pracy nad ostatecznym kształtem wniosku i jego prezentacją przed komisją oceniającą.

Ostatni trzeci etap pozwoli młodym liderom uczenie się od najlepszych dzięki udziałowi w prestiżowych wykładach mistrzowskich prof. Tadeusza Sławka oraz prof. Zygmunta Tabora. Tego dnia uczestnicy zaprezentują także wyniki swojej pracy z poprzednich etapów. Uczniów czeka wystąpienie dotyczące wybranego przez nich projektu, a także jego obrona przed jury. Uczestników oceniać będą pracownicy Urzędów Miast, którzy decydują o polityce i rozwoju miast. Po naradzie komisja przedstawi wyniki, a także przekaże wygranemu zespołowi czek. Kwota w całości przeznaczona zostanie na sfinansowanie zaprezentowanego przez uczniów celu społecznego i zrealizowana na terenie miasta, które reprezentują.

 

Na każdym z etapów projektu uczniom będą towarzyszyć opiekunowie-nauczyciele, a także tutorzy. Zadaniem tutorów będzie koordynacja pracy w grupach i upewnienie się, że każdy
z uczestników miał możliwość aktywnego udziału w projekcie oraz żeby podczas trwania projektu nie doszło do żadnych form dyskryminacji.

Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział w projekcie „Partycypacja w demokracji” w ramach programu Erasmus+.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.