PROJEKT: Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych

Przedszkole z legendąTermin realizacji:

kwiecień-listopad 2017 r.

Cel:

Głównym celem jest promowanie czytelnictwa u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju (wiek przedszkolny, 5-6 lat) oraz budowanie wspólnot tożsamościowych. Cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu cyklu zajęć czytelniczych i twórczych w 10 grupach przedszkolnych, dzięki którym eksperci wspólnie z dziećmi stworzą schemat fabularny własnej legendy założycielskiej, jaki zostanie uzupełniony o ilustracje wykonane przez młodych twórców.

Następnie eksperci na podstawie zebranego materiału przygotują 10 legend, które zostaną utrwalone w postaci broszury. Finałem zadania będzie mobilna wystawa ilustracji połączona z promocją legend stworzonych przez dzieci, co przyczyni się do promowania czytelnictwa również poza przestrzenią poszczególnych przedszkoli.

Opis:

W ramach projektu we współpracy z przedszkolami zostanie przeprowadzony cykl warsztatów czytelniczych, które staną się punktem wyjścia do stworzenia przez dzieci schematu fabularnego do autorskiej legendy. Tematem spotkań będą polskie legendy założycielskie, które odnoszą się do powstania państwa lub miasta. Wykorzystanie tego typu tekstów przyczyni się do budowania poczucia przynależności do danej społeczności oraz pozwoli na budowanie tożsamości narodowej i kulturowej (znajomość dawnych polskich legend).

 

Cykl zajęć na terenie przedszkola kończy się wystawą, taka kolejność działań podyktowana została chęcią wykorzystania metod wielostronnego uczenia się polegającego na:
– przyswajaniu (podanego, gotowego materiału),
– odkrywaniu (nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów oraz samodzielnego poszukiwania),
– przeżywaniu (różnorodnych treści i wartości),
– działaniu (polegającym na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce).

Na każdym etapie projektu dzieci biorące w nim udział mogą kształtować pozytywne nawyki czytelnicze poprzez branie udziału w zajęciach, które aktywizują równocześnie minimum dwa kanały uczenia.

 

Finałowa mobilna wystawa zostanie umieszczona w przestrzeni wspólnej przedszkola dostępnej zarówno innym przedszkolakom, jak i ich opiekunom. Dzięki zastosowaniu QR code’ów będzie możliwość odsłuchania tekstów legend założycielskich.

 

Zapraszamy na fanpage projektu!mkidn_01_cmyk (1)

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.