PROJEKT: Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców

Termin realizacji:

czerwiec-październik 2015

Cel:

Z rozmów przeprowadzonych przez członków Fundacji z mieszkańcami Chorzowa wynika, że mieszkańcy są zainteresowani aktywnością na rzecz społeczności lokalnej, jednak obawiają się niepowodzeń na formalnym etapie opracowania swoich pomysłów – formułowanie wniosków, pism i odwołań. Niezbędne są zatem działania informacyjne i pomocowe, aby zwiększyć udział mieszkańców Chorzowa w inicjatywach oddolnych takich jak wnioski do budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalne.

a) rozwój Fundacji poprzez wyposażenie biura dot. spraw społecznych w sprzęt komputerowy niezbędny do działań informacyjnych i pomocowych;

b) stworzenie biura, gdzie mieszkańcy Chorzowa będą mogli uzyskać wsparcie w zakresie współtworzenia polityki miejskiej: pisanie wniosków, podań itp.

c) zwiększenie doświadczenia członków i wolontariuszy Fundacji poprzez organizowanie działań informacyjnych z zakresu aktywności obywatelskiej na terenie miasta Chorzów.

Grupa odbiorców:

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są członkowie Fundacji oraz współpracujący z nami wolontariusze, którzy dzięki stworzeniu i wyposażeniu biura będą mogli aktywnie działać na rzecz społeczności lokalnej. W sumie 8 osób. Zaplanowane działania wpłyną bezpośrednio na wzmocnienie potencjału Fundacji – zwiększony zostanie zasięg oddziaływania Fundacji i stworzona zostanie przestrzeń (wyposażone biuro) do kontaktu z mieszkańcami Chorzowa oraz do działań popularyzujących aktywność obywatelską.

Pośrednio odbiorcami projektu będą także mieszkańcy 7 dzielnic miasta Chorzów, którzy będą mogli skorzystać z pomocy i wsparcia dot. pisania wniosków, podań i innych pism skierowanych do instytucji miejskich.

Zadanie:

1. Zakup wnioskowanych sprzętów (komputer oraz drukarka).

2. Działalność informacyjna i promocyjna.

3. Uruchomienie biura i konsultacje społeczne.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Śląskie Lokalnie.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.